PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhdistysten ja säätiöiden tilintarkastusvelvollisuuteen ei ehdoteta muutosta

Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti elokuussa 2018 lausunnolle esityksen tilintarkastuslain muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslakia siten, että lakisääteistä tilintarkastusvelvollisuutta määrittäviä rajoja nostettaisiin. Tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle rajattaisiin kirjanpitolain mikroyritysmääritelmän täyttävät osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt. Esityksessä ei ehdoteta muutettavaksi tilintarkastusvelvollisuuden rajoja muille yhteisöille kuten yhdistyksille ja osuuskunnille.