PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhteisen yhdistetyn yhteisöveropohjan uusi tuleminen?

Euroopan komissio kerää näkemyksiä  yritysten tuloverotusta Euroopassa koskevasta kehyksestä (Business in Europe: Framework for Income Taxation eli ”BEFIT”). BEFIT-aloitteella on tarkoitus korvata muutaman vuoden takainen, yhteistä yhdistettyä yhteisöveropohjaa (CCCTB) koskeva hanke.

A composition of old and new city buildings in the heart of the Financial Centre of the City of London. This image  depicts the harmonious blend of old and new City Architecture.

EU:n komissio on nostanut yhtenäisen yritysverosääntelyn jälleen pöydälle. Komissio katsoo, että EU-tasoisen yhteisöverojärjestelmän puuttuminen heikentää EU:n kilpailukykyä ja aiheuttaa investointi- ja rahoituspäätösten vääristymiä sekä kustannuksia niille rajat ylittävää liiketoimintaa harjoittaville yrityksille, jotka joutuvat noudattamaan useita eri verosääntelyitä.

Aloitteen on tarkoitus tuoda selkeyttä ja ennustettavuutta sisämarkkinoilla toimiville yrityksille yksinkertaistamalla EU:n yhteisöverosääntelyä. Toteutuessaan BEFIT toisi sisämarkkinoille yhteisöverojärjestelmän, jossa verotettava tulo määritettäisiin yhtenäisin säännöin ja jaettaisiin jäsenvaltioille mekaanisen jakokaavan avulla.

Nyt meneillään olevan kuulemiskierroksen tarkoituksena on kerätä sidosryhmien näkemyksiä BEFIT-kehyksen sisällöstä muun muassa sääntöjen soveltamisalan, veropohjan laskennan sekä tulon jakoperusteiden osalta.

Kuulemisen on määrä loppua 26. tammikuuta 2023 ja direktiiviehdotus on tarkoitus antaa vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä.