PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhteisöllistä kansalaistoimintaa halutaan edelleen helpottaa

Kansalaistoiminnalla, yhdistyksillä ja säätiöillä on tunnetusti suuri merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa. Tästä johtuen kansalaistoiminnan kehitys on oikeusministeriön mielestä otettava huomioon lainsäädännössä ja viranomaistoiminnassa aikaisempaa paremmin.

Kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa yhteistyössä valmisteltu rahankeräyslain muutos hyväksyttiin tänä keväänä (7.3.2019) eduskunnassa. Lain arvioidaan tulevan voimaan syksyllä 2019. Kirjoitimme aiheesta 3.12.2018 ilmestyneessä jutussamme.

Yhteisötoiminnan helpottamiseen tähdättiin myös muutama vuosi sitten säätiölain kokonaisuudistuksessa, jonka valmisteluun säätiöiden edustajat saivat mahdollisuuden laajasti vaikuttaa erilaisten kyselyiden kautta. Kirjoitimme 31.1.2019 oikeusministeriön teettämästä kyselytutkimuksesta, jonka mukaan uutta säätiölakia pidetään varsin tarkoituksenmukaisena ja uudistukseen ollaan vastaajien mukaan oltu pääosin tyytyväisiä.

Nyt keväällä 2019 oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan kansalaistoiminnan toimintaedellytysten helpottamista mm. selvittämällä mahdollisuuksia joustavoittaa yhdistyslakia.

Yhdistysten sääntelyä pyritään joustavoittamaan erityisesti keventämällä pienten yhdistysten hallinnollisia velvoitteita. Tavoitteena on lisäksi helpottaa vapaamuotoisemman kansalaistoiminnan harjoittamista.

Nykyisen lainsäädännön ongelmaksi on koettu erityisesti pienimuotoista toimintaa harjoittavien yhdistyksien työläs rekisteröiminen ja siitä aiheutuva hallinnollinen taakka. Toisena ongelmana on pidetty sitä, että viranomaiset eivät yleensä hyväksy julkisten palveluiden käyttäjäksi rekisteröimätöntä yhdistystä.

Oikeusministeriö on avannut avoimen kyselyn, jolla kartoitetaan ehdotuksia kansalaistoiminnan edistämiseksi ja kevyemmin säänneltyjen toimintamuotojen kehittämiseksi. Kysely on auki 15.6. saakka.