PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yrityskaupalla hyvä koti menestyneelle turkulaisyhtiölle

VMP Oyj osti huhtikuun 2019 alussa henkilöstö-, johtamis- ja asiantuntijatyön tutkimuksiin ja kehittämiseen keskittyvän Corporate Spirit Oy:n yhtiön perustajalta Jukka Pohjolalta. Onnistuneen yrityskaupan taustalla oli hyvin suunniteltu prosessi.

Jukka Pohjola ja Juha Pesola

Corporate Spiritin tarina alkoi vuonna 1986, jolloin Jukka Pohjola perusti yhtiön, silloin nimeltään USP Corporate Image Oy, Turkuun. Liikeideana oli alusta lähtien erikoistua pitkälle räätälöityihin sisäisiin ja ulkoisiin yrityskuvatutkimuksiin, vaativiin B-to-B-asiakassuhdetutkimuksiin sekä tutkimustulosten hyödynnettävyyden parantamiseen. Tullessaan markkinoille yritys edusti aivan uutta asiakaslähtöistä ja hyvin laatutietoista ajattelua. 30 vuodessa Corporate Spirit kasvoi yli 30 huippuasiantuntijan innostavaksi yritykseksi, jonka tarkoituksena on luoda kestäviä menestystarinoita yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Maaliskuussa 2019 päättyneellä tilikaudella yhtiön liikevaihto oli noin 3.1 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate noin 450 000 euroa. Yhtiöllä on toimistot Espoossa ja Turussa ja reilut 30 työntekijää.

Markkinajohtajan seuraava askel: valmistautuminen yrityksen myyntiin

Corporate Spiritin liiketoiminnan keskiössä ovat korkealaatuiset tutkimus- ja kehittämispalvelut organisaation, johtamisen ja esimiestyön sekä tiimi- ja työyhteisötaitojen kehittämisessä ja tukemisessa. Nykyisin Corporate Spirit on markkinajohtaja henkilöstötutkimuksissa sekä 360-arvioinneissa Suomessa. Yhtiö on toteuttanut yli 4 500 HR-tutkimusta ja auttanut yli 400 asiakasorganisaatiota menestymään entistä paremmin, henkilöstönsä kautta.

Kesällä 2016 yhtiön perustaja Jukka Pohjola keskittyi hallitustyöskentelyyn, ja Corporate Spiritin toimitusjohtajan tehtäviin tarttui Laura Santasalo. Jo tällöin oli selvää, että tulevaisuudessa myös yhtiön omistuspohjaa tullaan tarkastelemaan uudelleen. Kun Jukka sitten vuoden 2018 aikana alkoi pohtia omistajastrategisia vaihtoehtoja tarkemmin, oli alusta alkaen tärkeää, että pitkän historian omaavalle yhtiölle löydetään ”hyvä uusi koti”. Jos yhtiö myytäisiin, uuden omistajan olisi kyettävä takaamaan tuleva kehitys ja työn jatkuminen.

Jukka Pohjola kilpailutti neuvonantajansa. Eurojakin mietittiin, mutta niitä tärkeämmäksi kriteeriksi neuvonantajia valittaessa nostettiin PwC:n sopivuus ja palvelu Turusta käsin.

“Vahvuutenamme pidettiin myös globaalia verkostoamme, sillä ostajan uumoiltiin löytyvän mahdollisesti ulkomailta”, sanoo PwC:n yritysjärjestelyasiantuntija Ahti Koskilahti.

Kauppaa alettiin valmistella loppuvuodesta 2018 ja kaupat VMP:n kanssa tehtiin 1.4.2019. Suhteellisen nopean aikataulun mahdollisti hyvin suunniteltu ja valmisteltu prosessi, mutta myös se, että VMP oli ilmoittanut aidon kiinnostuksensa jo heti prosessin alkuvaiheissa”, Pohjola kertoo.

Kauppaa hierottiin luottamuksellisesti kulisseissa, avoimeen huutokauppaan ei haluttu. VMP:llä on hyvä maine ja pitkäaikainen historia suomalaisena henkilöstöpalveluyrityksenä, ja se valikoitui vahvaksi ostajakandidaatiksi. Lisäksi VMP:n ajatusmaailma tulevaisuuden kokonaisvaltaisesta työelämän ja organisaatioiden kehittämisestä oli yhtenevä Corporate Spiritin kanssa. Uusi hyvä koti oli löytynyt.

”En tuntenut entuudestaan Turun PwC:n ydintiimiläisiä, ja alkuun hieman arvelutti tiimin koostuminen nuorista miehistä. Asiantuntijoiden into, draivi ja osaaminen kuitenkin vakuuttivat, ja ydintiimiä täydennettiin tarpeen tullen PwC:n isommasta yritysjärjestelytiimistä. Yrityskauppaprosessi sujui kaikin puolin erinomaisesti, mistä täydet pisteet niin PwC:n tiimille kuin turhaa nipotusta välttäneelle ostajalle”, toteaa Jukka Pohjola.

Yrityskaupan lopputulos hyödyttää asiakkaita

VMP Oyj:n yrityskaupan tarkoituksena on tukea ja kehittää Corporate Spiritin palveluiden käyttöä kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan kehittämisen eri osa-alueilla. Tavoitteena on vahvistaa yhtiöiden edelläkävijyyttä ja markkinajohtajuutta organisaation ja johtamisen kehittämisen palveluiden parissa.

Yrityskaupan seurauksena pystytään tarjoamaan monipuolisemmin ja kokonaisvaltaisesti asiakaskohtaisesti räätälöityjä palveluita. Uudet yhteistyökumppanit myös mahdollistavat ketterän kehittymisen sekä kustannustehokkuuden palvelutarjonnassa.

”Corporate Spirit on viime vuosina uudistunut yhä enemmän organisaatioiden ja ihmisten kehittäjäyritykseksi. Toimintamme kivijalkoina ja kilpailuetuna ovat tutkimukset työkaluina, kehitysosaaminen sekä teknologiaedelläkävijyys ja -kehitys. Osana VMP:tä voimme jatkaa tällä kehityksen tiellä ja tarjota asiakkaillemme aiempaa monipuolisemmat HR-palvelut”, toteaa Corporate Spiritin toimitusjohtaja Laura Santasalo.