PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yritysvastuusta raportointi on syventynyt ja konkretisoitunut

 

Yritysvastuustaan raportoivien organisaatioiden kokonaismäärä Suomessa on pysynyt kutakuinkin ennallaan viimeisen seitsemän vuoden ajan. Raportoinnin sisältö on kuitenkin laajentunut kirjanpitolain asettamien vaatimusten myötä, kertoo PwC:n tuore yritysvastuubarometri. Parannettavaa yrityksillä on muun muassa ilmastoriskien taloudellisessa raportoinnissa.

Yritysvastuubarometria varten käytiin läpi 594 organisaatiota, joista 165 raportoi yritysvastuustaan vuodelta 2017. Raportoijien määrä nousi edellisvuoden 150:stä. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna raportoivien organisaatoiden määrä pysynyt kutakuinkin ennallaan viimeiset seitsemän vuotta määrän vaihdellessa välillä 150–165.

Vuoden 2016 lopussa uudistettu kirjanpitolaki velvoitti suuret, yleisen edun kannalta merkittävät yritykset raportoimaan myös muista kuin taloudellisista tiedoista. PwC:n tuoreesta yritysvastuubarometrista ilmenee, että tämä raportointivelvoite näkyy myös kattavampana yritysvastuuraportointina.

Selkeä velvoitteen tuoma muutos on myös hallituksen aseman ja vastuun korostuminen yritysvastuuasioissa.

“Positiivista on, että yritysvastuu on aikaisempaa paremmin esillä hallitustyöskentelyssä. Asia, jossa vielä on kehitettävää, on hallituksen antaman selvityksen sisältö sekä se, kenelle raportointi on suunnattu. Mielestäni se pitäisi kohdentaa osakkeenomistajille ja muulle sijoittajayhteisölle. Tällöin selvityksessä tulisi keskittyä niihin vastuullisuusasioihin, jotka vaikuttavat yrityksen lisäarvon syntymiseen. Näiden asioiden tunnistaminen on tärkeää”, sanoo PwC:n partneri Sirpa Juutinen

“Kaikki lisäarvon syntymiseen vaikuttavat seikat kiinnostavat osakkeenomistajia ja tulosten kehitystä halutaan seurata.”

Kolme neljästä raportoi ihmisoikeuksista, ilmastoriskeistä vain harva

Ihmisoikeuksista annetaan yritysvastuuraporteissa aikaisempaa enemmän tietoja. Yhtiöistä 75 % raportoi ihmisoikeuksista ja 36 % kuvaa yksityiskohtaisemmin ihmisoikeuksiin liittyviä toimenpiteitä.

Yksi merkittävä syy tähän kehitykseen lienee kirjanpitolain muutos, joka edellyttää tietyiltä yrityksiltä raportointia ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyen.

Ilmastoriskien taloudellisessa raportoinneissa on suomalaisyhtiöillä parannettavaa. 70 % yhtiöistä ei raportoi lainkaan ilmastonmuutokseen liittyvistä taloudellisista vaikutuksista. Noin joka neljäs on käsitellyt aihetta, mutta vain kaksi yritystä on julkaissut numeerista tietoa mahdollisista ilmastoriskien aiheuttamista kustannuksista.

Yhtiöistä enemmän kuin joka kolmas käsittelee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita yritysvastuuraportoinnissaan. Näistä yhtiöstä puolet on priorisoinut oman liiketoimintansa kannalta olennaisimmat tavoitteet.

“Voidaan kysyä, ovatko yhtiöt määritelleet oman liiketoimintansa kannalta olennaiset tavoitteet, vai perustuuko priorisointi  jo muutenkin raportoitaviin tietoihin”, kommentoi PwC Suomen yritysvastuupalveluista vastaava Jussi Nokkala.

Verotiedoista raportointi on lisääntynyt. Kun vuonna 2013 veroistaan raportoi yritysvastuuraportissaan vähemmän kuin joka neljäs, vuonna 2017 veroistaan kertoo jo yli puolet yhtiöistä.

PwC:n yritysvastuubarometria varten arvioitiin yhteensä 594 suomalaista yritystä ja organisaatiota: Talouselämä 500 -listan yritykset ja 94 muuta yritystä tai julkista organisaatiota. Tarkemmin arvioitiin 165 yritysvastuun tietoja julkaisevaa yritystä. Arviointi koskee vuoden 2017 tietoja, jotka on julkaistu vuoden 2018 kesäkuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Sirpa Juutinen, PwC, puh. 040 578 2615, sirpa.juutinen@fi.pwc.com

Jussi Nokkala, PwC, puh. 050 354 8381, jussi.nokkala@pwc.com

PwC:n yritysvastuubarometri 2018

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 000 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 158 maassa yli 236 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.