PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
31.10.2017|

Amazon, Alphabet ja Intel suurimmat T&K-investoijat

Tuhannen eniten T&K-investointeja tekevän pörssiyrityksen vuotuiset T&K-menot ylsivät noin 700 miljardiin dollariin, kertoo PwC:n Strategy&:n toteuttama tutkimus. Amazonilla on kaikkein suurimmat T&K-menot – yli 16 miljardia dollaria – ja Googlen omistaja Alphabet arvioitiin tutkimuksessa maailman innovatiivisimmaksi yritykseksi. Kiinalainen Alibaba ylsi ensimmäistä kertaa innovatiivisimpien yritysten kärkikymmenikköön.

PwC:n Strategy& analysoi 2017 Global Innovation 1000 -tutkimuksessaan T&K-menoja tuhannessa pörssiyrityksessä, joilla on maailman suurimmat T&K-investoinnit. Yritysten T&K-menot kasvoivat viime vuonna 3 %, kun edellisenä vuonna ne kasvoivat vain yhden prosentin. Selvityksessä on huomioitu T&K-menot 30.6.2017 asti.

Tietokone- ja elektroniikka-ala, terveyspalveluala ja autoala ovat kolme suurinta toimialaa T&K-menoissa: 61,3 % maailman T&K-investoinneista tuli näiltä aloilta. Alphabet, Amazon, GE, IBM ja Microsoft nostivat kaikki sijoitustaan kymmenen innovatiivisimman yrityksen joukossa.

Tutkimukseen kuuluneeseen kyselyyn vastasi 562 johtajaa. Kyselyyn osallistuneet T&K-johtajat olivat huolestuneita talousnationalismin noususta poliittisissa puheissa ja sen mahdollisesta vaikutuksesta siihen, missä ja kuinka yritykset toteuttavat T&K-investointeja ja innovaatioita. 52 % vastaajista arvioi, että mikäli talousnationalismi valtaa alaa, se tulee vaikuttamaan jonkin verran tai merkittävästi heidän oman yrityksensä T&K-toimintaan.

”Epävarmuus talouspolitiikasta saattoi osaltaan vaikuttaa siihen, että ennätysmäärässä yrityksiä innovaatiotoiminta ei ollut tiukasti linjassa strategian kanssa. Laskua tässä tapahtui peräti 19 %, mikä kertoo yritysten varovaisuudesta keskipitkän ja pitkän aikavälin innovaatiosuunnitelmien teossa”, PwC:n strategisen konsultoinnin yksikön Strategy&:n partneri Tuomas Törmänen kommentoi.

Osaajien rekrytointi vaikeutunut

Suuryritykset ovat jo vuosikausia toteuttaneet tutkimus- ja kehitystyötä muualla kuin pääkonttorimaassaan. Vuonna 2015 kävi ilmi, että peräti 94 %:lla suuryrityksistä on T&K-toimintaa useissa maissa. Viisumeihin ja työvoiman liikkuvuuteen liittyvät käytännöt ja sääntelyt ovat nyt saaneet kasvavaa huomiota, ja tiedon jakamista ja teknologiaa koskeva sääntely on niin ikään tapetilla. Tilanne on saanut jotkut yritykset kyseenalaistamaan integroitujen globaalien innovaatioverkostojensa kestävyyttä.

Lähes 33 % tutkimukseen osallistuneista T&K-johtajista kertoo talousnationalismin vaikuttaneen jo nyt T&K-osaajien rekrytointiin tai vaihtuvuuden hallintaan joko viisumien saannin tai työrajoitteiden muodossa. He ovat joko menettäneet työntekijöitä, huomanneet tarjolla olevan aiempaa vähemmän osaamista, tai kohdanneet vaikeuksia paikallisten osaajien palkkaamisessa.

Vaikka 66 % vastaajista kertoi, ettei ollut vielä kokenut paineita muuttaa yrityksen lähestymistapaa innovaatioihin sen pääkonttorimaassa, 23 % kertoo kokeneensa tällaisia paineita jo jossain muussa maassa. Pohjois-Amerikassa melkein 50 % yrityksistä suunnittelee tekevänsä muutoksia T&K-ohjelmaansa tulevan kahden vuoden aikana muuttuneen poliittisen ilmapiirin vuoksi.

Kiinan T&K-investoinnit laskussa

Vastaajat uskoivat uutta T&K-investointeihin vaikuttavaa sääntelyä olevan todennäköisesti luvassa Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja Kiinassa. Osaajien rekrytointi voi vaikeutua Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Mikäli protektionismi saa laaja-alaista jalansijaa käytännössä, hyötyvät Kanada, Ranska ja Saksa todennäköisesti tilanteesta.

Vuonna 2015 Kiinan T&K-investoinneista 80 % tuli yrityksiltä, joilla oli pääkonttori muualla kuin Kiinassa. Nykyisessä talouspoliittisessa ilmapiirissä ulkomaiset T&K-investoinnit ovat laskusuunnassa. Kiinassa yritysten T&K-investointien kasvuluvut ovat olleet viime vuosina kaksinumeroisia, mutta tänä vuonna yritysten T&K-menot laskivat 3,3 %. Tämä on ensimmäinen kerta tutkimuksen historiassa, kun T&K-menot laskivat Kiinassa.

”Mikäli talousnationalismi kehittyy edelleen, se voi johtaa globaalin innovaatiomallin muutoksiin. Monissa yrityksissä on nykyisin ketterä verkosto, jonka eri osat ovat toisistaan riippuvaisia. Jatkossa yritykset voivat alkaa perustaa myös paikallisia T&K-keskuksia, jotka rekrytoivat paikallisille markkinoille erikoistunutta osaamista. Monelle yritykselle tämä voi merkitä tehokkuuden menetystä ja suurempia kuluja, mikäli muutosta ei hallita tehokkaasti”, Törmänen huomauttaa.

Suurimmat T&K-investoijat:

 1. Amazon.com, Inc.
 2. Alphabet Inc.
 3. Intel Corporation
 4. Samsung Electronics Co., Ltd
 5. Volkswagen AG
 6. Microsoft Corporation
 7. Roche Holding AG
 8. Merck & Co., Inc.
 9. Apple Inc.
 10. Novartis AG

Innovatiivisimmat yritykset:

 1. Alphabet Inc.
 2. Apple Inc.
 3. Amazon.com, Inc.
 4. Tesla, Inc.
 5. Microsoft Corporation
 6. Samsung Electronics Co., Ltd.
 7. General Electric Company
 8. International Business Machines Corporation
 9. Facebook, Inc.
 10. Alibaba Group Holding Limited

Lisätietoja:

Tuomas Törmänen, PwC, puh. 050 554 4446

The 2017 Global Innovation 1000 Study

 

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 000 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 158 maassa yli 236 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.