PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

DAC7-direktiivin implementointi Suomen lainsäädäntöön etenee

Hallituksen esityksessä (225/2022 vp) ehdotetaan säädettäväksi laki koskien digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta verotuksessa. Lakiesitys perustuu ns. DAC7-direktiivin implementointiin.

Close up of smart phone payment on tablet.