PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

EU:n komissio ehdottaa siirtohinnoittelua koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista

Lokakuussa uutisoimme komission julkaisemasta BEFIT-direktiiviehdotuksesta, joka koskee verotettavan tulon laskentaa sekä tulon allokointia EU:ssa sijaitsevien konserniyhtiöiden välillä. BEFIT-direktiiviehdotuksen lisäksi osana niin sanottua BEFIT-pakettia komissio julkaisi 12.9.2023 direktiiviehdotuksen koskien siirtohinnoittelua, jota käsittelemme tarkemmin tässä kirjoituksessa.