PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

EU:n komissio ehdottaa siirtohinnoittelua koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista

Lokakuussa uutisoimme komission julkaisemasta BEFIT-direktiiviehdotuksesta, joka koskee verotettavan tulon laskentaa sekä tulon allokointia EU:ssa sijaitsevien konserniyhtiöiden välillä. BEFIT-direktiiviehdotuksen lisäksi osana niin sanottua BEFIT-pakettia komissio julkaisi 12.9.2023 direktiiviehdotuksen koskien siirtohinnoittelua, jota käsittelemme tarkemmin tässä kirjoituksessa.

Direktiiviehdotuksella on tarkoitus sisällyttää EU:n lainsäädäntöön siirtohinnoittelua koskevaa OECD:n ohjeistusta ja näin yhdenmukaistaa siirtohinnoittelua koskevia sääntöjä sekä varmistaa jäsenvaltioiden yhteinen lähestymistapa siirtohinnoittelua koskeviin ongelmiin.

Siirtohinnoitteludirektiivin sisältö

Etuyhteysyritysten välisten liiketoimien markkinaehtoista hinnoittelua koskevan direktiiviehdotuksen soveltamisalan piiriin kuuluvat konsernit, jotka ovat rekisteröityneet yhteen tai useampaan jäsenvaltioon tai jotka ovat veronalaisia yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa (mukaan lukien kiinteät toimipaikat).
Direktiiviehdotuksen tavoitteena on poistaa yritysten riskiä joutua veroriitoihin sekä kaksinkertaisen verotuksen kohteeksi ja tällä tavoin parantaa yritysten oikeusvarmuutta ja toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla. Lisäksi direktiivin tarkoituksena on myös entisestään vähentää yritysten mahdollisuuksia käyttää siirtohinnoittelua aggressiiviseen verosuunnitteluun.

Nämä tavoitteet saavutettaisiin direktiiviehdotuksen mukaan harmonisoimalla keskeisimmät siirtohinnoittelusäännöt sekä sisällyttämällä markkinaehtoperiaate unionin oikeuteen, selventämällä OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden asemaa ja mahdollistamalla, että unionissa voidaan jatkossa luoda yhteisiä sitovia siirtohinnoittelusääntöjä liiketoimille OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden mukaisesti.

Mitä seuraavaksi?

Direktiiviehdotus on tällä hetkellä käsittelyssä Euroopan parlamentissa. Ehdotuksen perusteella direktiivin säännöt olisi tarkoitus saattaa jäsenvaltioissa voimaan 1.1.2026 alkaen.