PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
13.10.2021|

Hallinto-oikeus: Ulkomailla määrättyä verotukseen liittyvää viivekorkoa pidettiin Suomessa vähennyskelvottomana

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisussa (HaO 22.9.2021 21/​0746/​1) oli kyse siitä, pidettiinkö ulkomaisen veroviranomaisen määräämää viivekorkoa EVL 16 §:n 5 kohdan mukaisena sanktioluonteisena maksuseuraamuksena.

Korkojen vähennyskelpoisuuteen tulossa merkittäviä lisärajoituksia

Saksan veroviranomainen oli määrännyt suomalaiselle verovelvollisyhtiölle arvonlisäverotukseen liittyen viivästysseuraamuksena korkoa. Suomen lain mukaan sanktioluonteista maksuseuraamusta ei saa vähentää yhtiön tuloverotuksessa ja esitöissä on täsmennetty, että sanktioluonteiset julkisoikeudelliset maksuseuraamukset ovat vähennyskelvottomia riippumatta siitä, mikä julkisoikeudellinen taho ne olisi määrännyt.

Hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, että viivekorko on lähtökohtaisesti korvaus, jota voidaan pitää sanktioluonteisena, eikä se siten ole vähennyskelpoinen. Koron tarkoitus on maksamismääräaikojen tehostaminen. Näin siitä huolimatta, että Saksan lainsäädäntö ei pidä kyseistä viivekorkoa sanktioluonteisena seuraamuksena ja määrätty korko oli sinänsä tavanomaisen viivästyskoron suuruinen.