PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallituksen esitys ulkomaisten kiinteistösijoittajien luovutusvoittojen verotukseen liittyen eduskunnan käsittelyssä

Tuoreessa hallituksen esityksessä HE 279/2022 vp on tiivistetysti kyse siitä, että ulkomaisia kiinteistösijoittajia voitaisiin verottaa nykyistä laajemmin tilanteissa, joissa sijoituksen kohteena on Suomessa olevia kiinteistöjä. Uutisoimme hallituksen esitysluonnoksesta aiemmin täällä.

Scenic summer view of the modern architecture with business skyscrapers and apartment buildings in the Vuosaari district of Helsinki, Finland

Lopullinen hallituksen esitys ei luonnokseen aiemminkin sisältyneiltä osin muuttunut lausuntokierroksen perusteella juurikaan joitain yksinkertaisia täsmennyksiä lukuun ottamatta. Käytännön kannalta ongelmallisia tai tulkinnallisia kohtia jäi kuitenkin vielä runsaasti ja osa muutoksista avasi uusia tulkintaongelmia. 

Olennainen muutos on kuitenkin siinä, että samaan esitykseen liitettiin lausuntokierroksen jälkeen ehdotus peruuttaa useita verosopimuksia koskeva (monenväliseen yleissopimukseen sisältynyt) varauma, jonka perusteella verosopimus olisi edelleen voinut rajoittaa Suomen verotusoikeutta, vaikka sisäinen lainsäädäntö sen muutosten seurauksena sallisi. Varauman peruuttamisen merkitys riippuu lopulta kussakin tapauksessa soveltuvasta verosopimuksesta ja on arvioitava erikseen.

Esitysluonnos on tällä hetkellä eduskunnan verojaostossa käsittelyssä. Uusien säännösten voimaantulopäivä on esityksessä jätetty auki. Alun perin säännösten oli tarkoitus tulla voimaan jo vuoden 2023 alusta, mutta toistaiseksi esityksessä on mainittu ajankohdasta vain ”kevät” 2023. Tähän liittyy siis merkittävää epävarmuutta.