PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hätä lukee lakia

Koronavirustilanne laittaa monen yrityksen selviytymiskyvyn koetukselle. Tarjolla on kuitenkin keinoja, joilla taloudellista tilannetta voi tasapainottaa verotuksen keinoin. 

COVID-19 on ollut jo nyt taloudelle pysäyttävä shokki. Koko maailma sakkaa, eikä kukaan kykene sanomaan kauanko talouden hidastuminen tai pysähdys jatkuu. Valtiot ja esimerkiksi EU ovat nopeassa vauhdissa koonneet rahoituspaketteja pitääkseen yritystoiminnan pyörimässä. Ongelmana on kuitenkin se, että ihmiset eivät pääse työpaikoilleen eivätkä kuluttamaan pitääkseen talouden liikkeessä. Yritysten ensimmäinen murhe on ollut, riittääkö kassa ja millä kassavirta saadaan pidettyä sellaisena, että yritysten toimintaa voidaan pitää yllä.

Myös verotuksen keinoja käyttöpääomien parantamiseksi ja kassavirran tehostamiseksi on otettu käyttöön. Myös valtiot ovat ryhtyneet tukemaan yrityksiä verotuksen keinoin esimerkiksi ennakonpidätysten ja arvonlisäverotuksen tilitystä myöhentämällä ilman myöhästymismaksuja. 

Verohelpotukset eri maissa

Myös rohkeampia ajatuksia on esitetty, kuten maan sisäisen käännetyn arvonlisäveron laajentaminen koskemaan kaikkea b2b-kauppaa. Toistaiseksi tätä ei kuitenkaan mikään maa ole ottanut käyttöön eikä tämä kovin nopeasti missään onnistuisikaan. Kansainvälisesti toimivien yritysten kannattaa seurata GlobalVATOnline-sivuiltamme eri valtioissa annettuja helpotuksia. Osa helpotuksista edellyttää helpotusten hakemista ja syntyy omilla toimilla, esimerkiksi antamalla ensin veroilmoitus.

Helpotukset Suomessa

Suomen hallituksen myöntämät helpotukset näyttävät jääneen aika kevyiksi. Ilmeisesti maksujärjestelyn yhteydessä maksun viivästymisestä maksettava korko alennetaan 7 %:sta 4 %:iin velan määrästä. Alennus ei siis koske kaikkia myöhästyneitä maksuja, vaan ainoastaan maksujärjestelyssä olevia verovelkoja. Saman aikasesti maksujärjestelyyn pääsemisen edellytyksiä helpotetaan 23.3.2020 alkaen ja tietoa ei enää jaeta ja julkisteta. Lue tästä lisää Verohallinnon sivuilta.

Oma-aloitteisten verojen ilmoitukset

Vaikka yhtiöllä ei olisi mahdollisuutta maksaa, niin muistakaa kuitenkin antaa oma-aloitteisten verojen ilmoitukset, koska myöhästymismaksuja alennetaan vain perustellusta syystä ja vain vaatimuksesta. Lisäksi hallitus vakuutteli Verohallinnon suhtautuvan myötämielisesti ilmoitusten myöhästymiseen, maksujärjestelyihin ja nopeuttavan arvonlisäveron palautuksia.

Jälkimmäisen nopeuttamista toivoisi normaalikäytännöksi, mutta käytännössä automaattinen palauttaminen houkuttelisi rikolliset hakemaan perusteettomia palautuksia. Edelleen eräissä tilanteissa ilmoitukset nousevat lähempään tarkasteluun ja palautuksen maksaminen verovelvolliselle hidastuu. Vientiyrityksistä monet saavat jo tällä hetkellä palautukset nopeasti tililleen ja heille tuskin saadaan palautuksia nopeutettua.

Ostojen arvonlisäverojen vähennykset

Jokaisen yrityksen olisi aiheellista varmistaa, että ostojen arvonlisäverot vähennetään sen kuukauden ilmoituksella kun se on mahdollista. Vaikka lasku tulisi seuraavan kuukauden puolella, olisi tärkeää että ostovähennykset litteroitaisiin sille kuukaudelle kun palvelu tai tavara on hankittu, tai se on laskutettu. 

Myynnin ajallisessa kohdistamisessa voi harkita esimerkiksi loppukuun laskujen siirtämistä seuraavan kuukauden alkuun, jolloin arvonlisäveron tilitykseen saadaan lisäaikaa. Tässä on aiheellista arvioida tarkasti muutosten järkevyys. Kohdistamisesta voit lukea lisää Marja Hokkasen kirjoituksesta.

Arvonlisäverovelvollisuus ja peruutukset matkailualalla

Monet yritykset taistelevat tällä hetkellä asiakkaiden peruutusten tuomien haasteiden kanssa. Varsinkin matkailualaan liittyvät matkojen ja majoitusten peruuttamiset ovat ajaneet alan yritykset erittäin hankalaan tilanteeseen. Peruutustilanteissa myyjälle jäävä ennakkomaksu tai peruutuskorvaus ei ole aina arvonlisäverollinen. 

Meillä on sekä korkeimman hallinto-oikeuden että Euroopan unionin tuomioistuimen käytäntöä muun muassa hotellin varausmaksujen ja käyttämättömien lentolippujen arvonlisäverotuksesta. Päätökset vaikuttavat osittain ristiriitaisilta ja joskus arvonlisävero on maksettava, vaikka asiakkaalle annetaan vain mahdollisuus palvelun nauttimiseen mutta hän ei sitä koskaan käytä. Majoituksen peruutusmaksunkin osalta voi olla merkitystä sillä, peruuttaako asiakas vai jättääkö vain tulematta. 

Asiakkaalle myydyssä paketissa saattaa olla osia, joita ei asiakkaalle luovuteta, ja silloin veloituksella myydyllä palvelulla tai tavaralla ei ole yhteyttä. Perussääntönä on kuitenkin se, että jos vastikkeella ei ole yhteyttä luovutettuun hyödykkeeseen, ei ole kysymys arvonlisäverollisesta myynnistä. Suosittelen tarkkuutta peruutusmaksujen arvonlisäverotukseen ja sanomattakin selvää, että olemme mielellämme apunanne arvioinnissa.

Lahjakorttien arvonlisävero

Monet yritykset ovat valmiuslakien vaikeuttaessa ihmisten liikkumista myyneet ja mainostaneet lahjakortteja. Pienellä suunnittelulla lahjakortit voidaan saada sellaisiksi, että niistä ei makseta arvonlisäveroa maksuhetkellä. Vuonna 2019 voimaan tullut vouchereita koskeva lainsäädäntö antaa kassavirtasuunnittelulle tilaa eikä alv:n tilittäminen ole tarpeen maksusta, jota ei ehkä koskaan käytetä maksuvälineenä. Lahjakortin sisällön suunnittelu edellyttää kuitenkin tarkkuutta.

Odotettavissa on synkkä insolvenssijakso ja luottotappioiden kirjaamisesta ja arvonlisäverotuksesta löydät lisätietoa Kimmo Niemisen kirjoituksesta.

Tullimenettelyn optimointi

Kansainvälisen kaupan osalta kassavirtaan liittyviä tehostamiskeinoja arvonlisäverotuksessa ja tullimaksuissa on paljon. Perusasiana on saattaa toimitusketju sellaiseen muotoon, jossa ei synny saatavaa valtioilta, jotka palauttavat arvonlisäveroja erityisesti ulkomaalaisille yhtiöille hitaasti. Joskus arvonlisäverorekisteröinti muodostuu halvemmaksi tavaksi muodostaa toimitusketju kuin rekisteröinnin välttäminen. 

Erilaisilla tullimenettelyillä voidaan saada suuriakin kassavirtaparannuksia ja tällöin myös lopullisia säästöjä, jos esimerkiksi tavaraa ei tarvitakaan siinä valtiossa, johon se oli tarkoitus tullata. Jokainen muutos toimitusketjussa on aiheellista tutkia huolellisesti verojen, tullin, kiintiöiden ja pakotteiden ja vienti- ja tuontirajoitusten kannalta. Lue aiheesta lisää toimitusketjun muutoksiin liittyvästä kirjoituksestamme..

Vuokranantajien arvonlisäverovelvollisuus

Kiinteistönomistajien on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että vuokralaiset jatkavat arvonlisäverovelvollisena, jos asiasta on vuokrasopimuksessa sovittu. Muuten seurauksena saattaa olla tehtyjen vähennysten palauttaminen Verohallinnolle. Jos vuokralainen menee konkurssiin, on mahdollista, että kuukausi, joka konkurssipesällä on oikeus jatkaa tilassa, ei poista oikeutta hakeutumiseen, vaikka konkurssipesä ei realisoisi omaisuutta verovelvollisena. Vuokrasopimuksen jatkaminen laukaissee tarkistusvastuiden syntymisen.

 

Varoituksen sanana lopuksi muistutus teollisille yrityksille: osakepääoman menettämisestä (puolet) aiheutuu mitä todennäköisemmin oikeudesta ostaa II veroluokan sähköä. Silloin ei ole myöskään oikeutta saada energiaintensiivisen yrityksen veronpalautusta.

 

Juha Laitinen