PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

HE: Eduskunta hyväksyi kaavaillun tuloverolain 10 §:n muutosta koskevan hallituksen esityksen

Hyväksytyn hallituksen esityksen (279/2022 vp) johdosta ulkomaisten kiinteistösijoittajien Suomesta saamien luovutusvoittojen verokohteluun on tulossa merkittäviä muutoksia. Olemme uutisoineet aiheesta aiemmin täällä.

Jatkasaari and Ruoholahti neighborhoods of Helsinki, Finland. Modern Nordic architecture

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen tuloverolain 10 § muuttamisesta, sekä monenvälisen verosopimuksen (MLI-sopimus) 9 artiklaan tehdyn varauman peruuttamisesta. MLI-sopimuksen muutos otettiin mukaan hallituksen esitykseen tästä saadun lausuntopalautteen johdosta.

MLI-sopimus on yleissopimus, joka voi vaikuttaa valtioiden välisiin keskinäisiin verosopimuksiin, mikäli kumpikin sopijavaltio on sitoutunut yleissopimukseen. Suomi on sitoutunut MLI-sopimukseen, mutta se on tehnyt tiettyihin sopimusmääräyksiin varauman. Varauman ollessa voimassa, sitä koskeva sopimusmääräys ei sovellu lainkaan tai määräyksellä voi olla poikkeava sisältö. Suomi aikoo nyt peruuttaa MLI-sopimukseen tehdyn varauman koskien kiinteistöjen välillisiä luovutuksia.

Lakimuutoksen ja varauman peruuttamisen johdosta Suomesta saatuna tulona pidetään jatkossa myös kiinteän omaisuuden välillisestä luovutuksesta saatua tuloa. Tällaista voi olla esimerkiksi luovutusvoitto sellaisen kotimaisen tai ulkomaisen yhtiön osakkeiden myynnistä, jonka kokonaisvarallisuus koostuu merkittävässä määrin suoraan tai välillisesti suomalaisista kiinteistöistä.

Lakimuutoksesta huolimatta Suomen voimassaolevista verosopimuksista vain osa mahdollistaa nykyisellään verotusoikeuden laajentumisen uuden sääntelyn nojalla. Lisäksi monenvälistä verosopimusta koskevan varauman peruuttaminen vaikuttaa suoraan vain niihin verosopimuksiin, joiden vastapuolella ei ole käytössä vastaavaa varaumaa. Lakimuutos vaikuttaa ulkomaisten sijoittajien verotukseen siten vaiheittain ja muutoksen vaikutus riippuu olennaisesti siitä, minkälainen verosopimus sijoittajan kotivaltion ja Suomen välillä on voimassa.

Lakimuutos tulee voimaan 1.3.2023.