PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

IFRS 9 edellyttää voittojen tai tappioiden kirjaamista, kun rahoitusvelkojen ehtoja muutetaan

Mistä on kysymys? IASB on vahvistanut IFRS 9:n mukaisen rahoitusvelkojen ehtojen muutosten kirjanpitokäsittelyn odotusten mukaisesti. Kun jaksotettuun hankintamenoon arvostettavan rahoitusvelan ehtoja muutetaan siten, että muutos ei johda velan kirjaamiseen pois taseesta, yhtiön on kuitenkin kirjattava tulosvaikutteinen voitto tai tappio. Voitto tai tappio lasketaan siten, että se on alkuperäisten sopimukseen perustuvien rahavirtojen ja alkuperäisellä efektiivisellä korolla diskontattujen muutettujen sopimusehtojen mukaisten rahavirtojen välinen erotus (IFRS 9 kappale B5.4.6).