PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

IFRS-standardien yhdenmukainen soveltaminen on tärkeää pääomamarkkinoiden toimivuudelle

Erkki Liikanen nimitettiin kesällä kansainvälisiä kirjanpitosäännöksiä valvovan IFRS Foundation -säätiön Trustees-valvontakomitean puheenjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässään lokakuussa. Liikasen mukaan IFRS-standardit ovat ensiarvoisen tärkeitä pääomamarkkinoille ja siten koko kansantaloudelle.