PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ison-Britannian siirtohinnoitteludokumentointivaatimukset ovat muuttumassa

Uutisoimme viime keväänä Ison-Britannian siirtohinnoittelulainsäädäntöön suunnitteilla olevista muutoksista (”Muutoksia odotettavissa Ison-Britannian siirtohinnoittelulainsäädäntöön”), jotka olivat tuolloin lausuntokierroksella.

Business accounting concept, Business man using calculator with computer laptop, budget and loan paper in office.

Viime vuoden lopulla Ison-Britannian veroviranomainen (Her Majesty’s Revenue and Customs, HMRC) julkaisi yhteenvedon lausuntopalautteesta sekä tulevista siirtohinnoittelulainsäädännön muutoksista, joiden tarkoituksena on yhtenäistää Ison-Britannian siirtohinnoitteludokumentointia muiden maiden dokumentointivaatimusten sekä OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden sisältämän dokumentointimallin kanssa. 

Alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti uusi siirtohinnoittelulainsäädäntö tulee edellyttämään pakollisena vaatimuksena master filen ja local filen suurille Isossa-Britanniassa toimiville monikansallisille yrityksille eli yrityksille, jotka ovat velvollisia laatimaan verotuksen maakohtaisen raportin (Country-by-Country reporting). 

Osana alkuperäistä ehdotusta local fileen esitettiin sisällytettävän OECD:n siirtohinnoittelumallin vaatimukset ylittävä ”Evidence log” olennaisten seikkojen todentamiseksi. Lausuntokierroksen jälkeen tästä luovuttiin, mutta sen tilalle on tulossa vaatimus yhteenvedosta (” Summary Audit Trail”), joka kuvaa verovelvollisen suorittamat toimenpiteet, joiden perusteella se on päätynyt siirtohinnoitteludokumentoinnissa esitettyihin lopputuloksiin.  

Alkuperäisestä muutosehdotuksesta poiketen siirtohinnoitteludokumentointivaatimuksiin ei tällä hetkellä ole tulossa vaatimusta rajat ylittäviä konsernin sisäisiä liiketoimia koskevasta veroilmoituslomakkeesta (International Dealings Schedule), mutta sen implementointi myöhemmin jää harkittavaksi. 

Ison-Britannian siirtohinnoittelulainsäädäntöä koskevien muutosten on tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa 2023.

Lisätietoja PwC:n Tax Insights -julkaisusta