PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
29.03.2023|

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan suomalaisten perheyritysten hallituksissa on keskimääräistä enemmän naisia – nuorten osuus jää jälkeen kansainvälisestä tasosta

PwC:n tekemän kansainvälisen Family Business 2023 -tutkimuksen mukaan Suomi on selvästi muita maita edellä naisten osuudessa perheyritysten hallituksissa. Suomessa vain 18 %:ssa perheyritysten hallituksista ei ole mukana yhtään naista, kun vastaava luku kansainvälisesti on 31 %. PwC:n partnerin Kari Stenqvistin mukaan perheyritysten hallitusten ikäjakaumaan kannattaisi kuitenkin kiinnittää huomiota: noin 60 %:ssa perheyrityksistä ei ole yhtään alle 40-vuotiasta edustajaa hallituksessa, mikä on alle kansainvälisen tason.

Sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu suomalaisten perheyritysten hallituksissa muuta maailmaa paremmin. PwC:n tekemän kansainvälisen tutkimuksen mukaan Suomessa 82 %:ssa perheyrityksen hallituksista on vähintään yksi nainen. Maailmalla jäädään Suomen tasosta jälkeen, sillä kansainvälisesti nainen toimii hallituksen jäsenenä vain 69 %:ssa perheyrityksistä.

Suomalaisilla perheyrityksillä on PwC:n tutkimuksen mukaan kuitenkin parannettavaa hallitustensa ikäjakaumassa: vain 39 %:lla on hallituksessaan vähintään yksi alle 40-vuotias. Kansainvälisen vastaajajoukon mukaan vain yhdellä kymmenestä on monimuotoisuuden kriteerit täyttävä hallitus, Tämä monimuotoisuus määritellään siten, että hallituksessa on jäsenenä vähintään kaksi naista, yksi alle 40-vuotias, yksi perheen ulkopuolinen ja yksi eri toimialan edustaja.

”On hienoa, että naisten osuus on kääntynyt kasvuun, mutta perheyritysten hallitusten monimuotoisuudessa on Suomessakin edelleen kehittävää. Hallituksiin kannattaisi rekrytoida paitsi nuorempaa väkeä myös eri kansallisuuksia ja erilaista osaamista. Tämä tukisi suomalaisten perheyritysten haastattelussamme mainitsemia tavoitteita, kuten digitaalisten kyvykkyyksien kasvattamista ja asiakasymmärryksen lisäämistä”, Stenqvist pohtii.

Suomessa perheyritykset muita maita positiivisempia kasvumahdollisuuksistaan   

Suomalaisista perheyrityksistä 88 % odottaa kasvua seuraavan kahden vuoden aikana. Suomalaiset vastaajat ovat omien kasvunäkymiensä suhteen myönteisempiä kuin monien muiden maiden edustajat: globaalisti kasvua odottaa vain 77 % perheyrityksistä.

”Yksi syy suomalaisten perheyritysten luottavaisuuteen saattaa olla se, että moni perheyritys kokee satsanneensa viime aikoina paljon innovaatioihin ja tutkimukseen sekä tuotekehitykseen. Suomalaisista perheyrityksistä 38 % kertoo, että käyttää paljon resursseja tähän, kun vastaava luku kansainvälisesti jää 20 %:iin”, Stenqvist sanoo.

”Suomalaisten perheyritysten kiinnostus vastuullisuusasioihin näkyy myös konsultointiliiketoiminnassamme, jossa yhä suurempi osa asiakkaistamme on juuri perheyrityksistä. Kyselyymme vastanneista perheyritysten edustajista 65 % kokeekin, että heillä on mahdollisuudet johtaa kehitystä kohti vastuullisempaa liiketoimintaa”, Stenqvist sanoo ja jatkaa:

”Suomalaiset perheyritykset pitävät kansainvälisiä verrokkejaan tärkeämpänä, että kasvua ei haeta asiakkaiden ja työntekijöiden kustannuksella. Näin sanoo peräti 83 % suomalaisista vastaajista. Suomalaiset perheyritykset tietävät myös, että heillä on merkittävä rooli yhteiskunnassa ja 61 % kokee mahdollisuudekseen näyttää esimerkkiä vastuullisuuden viemisessä käytäntöön osana liiketoimintaa”, Stenqvist sanoo.

PwC:n Family Business -haastattelututkimukseen vastasi maailmanlaajuisesti 2 043 perheyrityksen edustajaa, joista 66 Suomesta. Tutkimus toteutettiin 20.10.2022–22.1.2023 yhteensä 82 eri maassa.