PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
13.10.2021|

KHO: Aiemmille vuosille korjatut korkeammat poistot eivät olleet verotuksessa vähennyskelpoisia

Osuuskunta muutti poistomenetelmiään ja katsoi, että verotuksessa syntyi hyllypoistoja edellisille vuosille. KHO katsoi ratkaisussaan H3259/2021, että poistomenetelmien muuttaminen jälkikäteen ei oikeuttanut hyllypoistojen vähentämiseen tavanomaisista poistosäännöistä poikkeavasti.

Osuuskunta oli hakenut ennakkoratkaisua siitä, voiko se vähentää verotuksessa taseeseen korjaamiaan aiempien vuosien poistoja. Poistopohjan korjaus pelkästään kirjanpidon tasearvoissa ei kuitenkaan Verohallinnon tai hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan oikeuttanut tekemään vastaavia poistoja myöhemmin verotuksessa. KHO pysytti saman lopputuloksen katsoen, että osuuskunta oli tehnyt kyseiseltä vuodelta säännöksen salliman 25 %:n enimmäispoiston. Suurempi poisto olisi voitu tehdä vain lisäpoistona, jos investointimenon käypä arvo olisi verovuoden aikana laskenut vahingoittumisen tai muun siihen rinnastettavan syyn vuoksi.