PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
26.04.2023|

KHO: Saksan verohallinnon määräämiä arvonlisäveron viivästysseuraamuksista johtuvia korkoja pidettiin yhtiön verotuksessa vähennyskelpoisena kuluna

KHO katsoi päätöksessään 2023:29, että Saksan verohallinnon määräämiä arvonlisäveron viivästysseuraamuksista johtuvien korkojen vähennyskelpoisuutta ei voitu evätä.

Suomalainen yhtiö oli pyrkinyt soveltamaan kahden muun samaan konserniin kuuluvan yhtiön välillä kolmikantakaupan arvonlisäverokäsittelyä, minkä seurauksena yhtiölle ei ollut syntynyt myynneistä arvonlisäverovelvollisuutta. Saksan verohallinto oli kuitenkin vuonna 2016 todennut suomalaisen ja saksalaisen yhtiön väliset veloitukset arvonlisäverollisiksi, ja määrännyt suomalaiselle yhtiölle arvonlisäveron viivästysseuraamuksina korkoja vuosilta 2010-2015.

Yhtiö oli ilmoittanut arvonlisäverojen korot veroilmoituksellaan vähennyskelvottomana eränä ja oikaisuvaatimuksessaan vaatinut, että korot käsiteltäisiin yhtiön verotuksessa vähennyskelpoisena kuluna.

Suomessa koron vähennyskelpoisuus voidaan evätä muun muassa tilanteessa, jossa korko katsotaan tosiasiallisesti esimerkiksi veronlisäykseksi tai sanktionluonteiseksi maksuseuraamukseksi. Nyt tarkasteltavia korkoja pidettiin Saksassa yhteisön liiketoimintaan liittyvinä ja verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina. Lisäksi Saksan perustuslakituomioistuin on katsonut, ettei vastaavat korot ole sanktionluonteisia. Nyt annetussa päätöksessä KHO katsoi, ettei Saksan perustuslakituomioistuimen luonnehdinnasta ollut syytä poiketa. Korkojen vähennyskelpoisuutta ei voitu evätä Suomen verotuksessa.