PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
15.09.2021|

KHO: Väliyhteisön osakkaan veronalainen tulo realisoitui vasta väliyhteisön tilikauden päättymispäivänä

Ratkaisussa KHO 2021:115 oli kyse väliyhteisötulon realisoitumisajankohdasta. Väliyhteisölaissa tai sen esitöissä ei ole säännöstä tai kannanottoa siitä, milloin väliyhteisötulo realisoituu.

Verovelvollisen asuinvaltio oli vaihtunut Suomesta Maltalle väliyhteisön saaman luovutusvoiton syntymisen jälkeen, mutta kuitenkin ennen väliyhteisön tilikauden päättymistä. Tapauksessa oli riidatonta se, että tilikauden päättymispäivänä verovelvollinen oli ollut Suomen ja Maltan välisen verosopimuksen mukaan Maltalla asuva. Verohallinto, verotuksen oikaisulautakunta sekä hallinto-oikeus olivat katsoneet, että väliyhteisötulo realisoitui osakkaalle nimenomaan väliyhteisön tilikauden päättymispäivänä. 

Korkein hallinto-oikeus päätyi samaan lopputulokseen hallinto-oikeuden kanssa ja hylkäsi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen. Korkein hallinto-oikeus totesi, että hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita. 

Korkein hallinto-oikeus totesi ratkaisunsa perusteluissa, että väliyhteisön osakkaan veronalaisena tulona pidetään osuutta väliyhteisön tulosta, joka on laskettu väliyhteisön noudattamalta tilikaudelta. Näin ollen osakkaan veronalainen tulo realisoituu vasta väliyhteisön tilikauden päättymispäivänä eikä silloin, kun väliyhteisö tosiasiallisesti saa tulon. Suomella ei siis ollut verotusoikeutta kyseiseen tuloon, koska verovelvollinen asui verosopimuksen mukaan Maltalla silloin, kun kyseinen väliyhteisötulo realisoitui.