PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO:lta ratkaisu liiketoimintasiirrossa merkittyjen osakkeiden hankinta-ajasta

Kun osakkeita oli merkitty osakeannissa vanhan omistuksen suhteessa ja sen perusteella, katsottiin merkittyjen osakkeiden omistusajan laskettavan niiden osakkeiden hankintahetkestä, joiden perusteella merkintäoikeus on saatu. 

Korkein hallinto-oikeus antoi kesäkuun 2021 lopussa ratkaisun (KHO 2021:93), joka koski käyttöomaisuusosakkeiden luovutusta.

Emoyhtiö oli hankkinut tytäryhtiön koko osakekannan vuonna 2011. Molemmat yhtiöt olivat harjoittaneet operatiivista toimintaa. Kesäkuussa 2015 tytäryhtiö suuntasi emoyhtiölle osakeannin ja emoyhtiö suoritti merkintämaksun ns. nettoapportilla eli siirtämällä liiketoimintakokonaisuuden tytäryhtiölle. Lokakuussa 2015 emoyhtiö luovutti koko tytäryhtiön osakekannan konsernin ulkopuoliselle yhtiölle. Ratkaistavana oli, oliko emoyhtiö omistanut kesäkuussa 2015 merkitsemänsä ja lokakuussa 2015 myymänsä tytäryhtiön osakeannissa saamansa osakkeet yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan, mikä oli verovapaan luovutuksen edellytyksenä.

Laissa ei määritellä sitä, miten omistusaika lasketaan. Hallinto-oikeuden aiempien vuosikirjaratkaisujen perusteella nykyistä edeltävää säännöstä oli tulkittu siten, että yhtiöoikeudellisesti vastaavassa tilanteessa merkittyjen osakkeiden omistusaika laskettiin niiden osakkeiden hankintahetkestä, joiden perusteella merkintäoikeus oli saatu.

Korkein hallinto-oikeus antoi aiemmalle käytännölleen edelleen painoarvoa ja katsoi, että luovutus oli verovapaa myös siltä osin, kuin kyseessä oli samana vuonna merkittyjen osakkeiden myynti. Hallinto-oikeus taas oli toiminut toisin ja painottanut siirron yhtiöoikeudellisen luonteen sijaan sen liittymistä veroneutraaliin liiketoimintasiirtoon.