PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KVL: Lähdevero oli perittävä verosopimuksen mukaisena, vaikka osinko maksettiin suojaustarkoituksessa pidetyille osakkeille

Keskusverolautakunnan (KVL:2022/24) arvioitavana oli, voitiinko ranskalaisen rahoituslaitoksen suomalaisen pörssiyhtiön osakkeiden perusteella saamiin osinkoihin soveltaa Suomen ja Ranskan välistä verosopimusta, kun osakkeita pidettiin sijoitusriskin suojaustarkoituksessa liittyen hakijan tarjoamiin strukturoituihin sijoitustuotteisiin, osakeswap-sopimuksiin ja indeksifutuurisopimuksiin.

Keskusverolautakunnan ratkaisun mukaan hakija oli Suomen ja Ranskan välisen verosopimuksen tarkoittamalla tavalla Ranskassa asuva henkilö, joka omisti osakkeet, joille kyseessä olleet osingot maksettiin. Kun kyseessä ei keskusverolautakunnan mukaan ollut myöskään järjestely, jolla tavoiteltiin verosopimusetuuksia keinotekoisesti, osingoista ei tullut periä lähdeveroa Suomessa. Asiassa ei ollut merkitystä sillä, että hakija omisti kyseessä olleet osakkeet hakemuksessa kuvatulla tavalla suojaustarkoituksessa.

Päätös ei ole lainvoimainen.