PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
17.09.2021|

Loppu pöytälaatikkoyhtiöille? Euroopan komissio pyrkii hillitsemään pöytälaatikkoyhtiöiden käyttöä verosuunnittelussa

Euroopan komissio esittää uudessa aloitteessaan (Fighting the use of shell entities and arrangements for tax purposes) selvitettäväksi keinoja, joilla voidaan puuttua verojen minimointiin tähtääviin keinotekoisiin järjestelyihin.

Verotuksessa on EU:n tasolla otettu viime vuosina käyttöön useita keinoja, joilla veroviranomainen on voinut puuttua rajat ylittävää toimintaa harjoittavien yritysten aggressiiviseen verosuunnitteluun. Kehityksestä huolimatta Euroopan komissio on katsonut, ettei nykyisillä keinoilla pystytä estämään tehokkaasti verosuunnittelua, jota harjoitetaan ns. pöytälaatikkoyhtiöiden avulla.

Pöytälaatikkoyhtiöllä viitataan oikeushenkilöön tai järjestelyyn, joka perustetaan verosuunnittelutarkoituksessa osana verojen minimointiin tähtäävää rajat ylittävää järjestelyä. Tyypillisesti tällainen oikeushenkilö ei itse harjoita varsinaista liiketoimintaa tai harjoittaa sitä vain vähän, eikä toimintaan ole sitoutunut juurikaan varoja. Järjestelyä käytetään hyväksi veroetuuksien saavuttamiseksi.

Aloitteessa on esitetty analysoitavaksi useita edellä mainittujen järjestelyjen toimintaan puuttuvia keinoja. Vertailukohtana selvityksessä käytetään nykyisiä kansallisia veronkiertoon puuttuvia käytäntöjä ja lainsäädäntöä. Lisäksi selvitetään yritysten verotusta koskevien käytännesääntöjen ja muun pehmeän sääntelyn soveltuvuutta järjestelyihin puuttumiseen. 

Merkittävimpänä selvityksen kohteena voidaan pitää uuden lainsäädännön tarpeen kartoittamista. Uudella lainsäädäntöaloitteella määriteltäisiin aineelliset vähimmäisvaatimukset taloudelliselle toiminnalle sekä veronkiertoon puuttuvat yhtenäiset mekanismit, mukaan lukien tiiviimpi valvonta ja yhteistyö jäsenmaiden välillä. Yhteisten aineellisten vaatimusten avulla pyrittäisiin tunnistamaan EU-valtioissa toimivat pöytälaatikkoyhtiöt ja kieltämään näiltä mahdolliset veroetuudet.

Aloitteen alustavan vaikutusarvion mukaan pöytälaatikkoyhtiöiden toimintaan puuttuminen ehkäisisi vilpillistä verokilpailua ja lisäisi jäsenmaiden verotuloja. Toisaalta toimien arvioidaan vähentävän EU:n houkuttelevuutta ja vähentävän investointeja EU-alueella, mutta lisääntyneiden tulojen ja oikeudenmukaisen kilpailuympäristön hyödyt nähdään vaikutusarviossa haittoja merkittävimpinä.

Ehdotuksen julkinen kuuleminen päättyi elokuun lopussa. Se siirtyy seuraavaksi Euroopan komission käsittelyyn. Selvityksen perusteella mahdollisesti annettava direktiivi on suunniteltu vuoden 2022 ensimmäiselle vuosineljännekselle.