PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Maailman hallinnoitavat varat tuplaantuvat, mutta kuka ne hoitaa?

PwC:n Asset & Wealth Management Revolution: Embracing Exponential Change -raportin mukaan maailman hallinnoitavat varat (Assets under Management, AuM) lähes tuplaantuvat vuoteen 2025 mennessä, kasvaen vuoden 2016 noin 85 ooo miljardista dollarista 145 400 miljardiin vuoteen 2025 mennessä. Hallinnoitavien varojen lisääntyminen ei kuitenkaan tarkoita tilipäivää koko alalle, vaan varat keskittyvät jatkossa yhä harvempien, fiksusti toimivien firmojen hoidettaviksi. Voittajina selviytyvät ne, jotka hyödyntävät teknologiaa ja löytävät kasvua uusilta alueilta.

Varainhoitajien tulee seurata teknologian kehitystä todella tarkasti.

Koneoppiminen ja tekoäly muuttavat tapaa, jolla tutkimus ja salkunhoito toteutetaan.

Tietojenkäsittelyn tehostuminen sekä ennustavan analytiikan, tekoälyn ja big datan tuomat mahdollisuudet tarjoavat uusia keinoja sijoitusten analysointiin – isojen tutkimusosastojen ajat ovat ohi. Tilalle astuvat robotiikkaprosessit, jotka seuraavat ja analysoivat julkisia yhtiöitä samoin kuin muuta saatavilla olevaa taloudellista ja ei-taloudellista dataa. Hyvä esimerkki tällaisista uusista ratkaisuista on tekemämme koneoppimiseen perustuva työkalu, joka tuottaa yritysanalyysejä luottopäätöksen tueksi luonnollisena tekstinä. Toinen hyvä esimerkki on palvelumme, jossa yritysten taloudellista dataa voidaan yhdistää ilmastodataan sijoituspäätösten tueksi.

Teknologia ja data käyttöön

Jatkossa osaa varainhoitajista voisikin kutsua teknologiayhtiöksi. Ne generoivat tuottoja valjastamalla tehokkaimmat tietokoneet ja suurimmat tietovarastot avukseen datan prosessoimiseen, korrelaatioiden tunnistamiseen ja sijoitusstrategioiden testaukseen. Nämä tehtävät sopivatkin loistavasti tietokoneille – ihmisanalyytikot tulevat pian löytämään itsensä tiukasta paikasta.

Ohjelmistorobotiikka mullistaa hallinnolliset palvelut (middle ja back office), kun taas lohkoketjulla voi olla fundamentaaleja vaikutuksia toimialan prosesseihin. Teknologia yksinkertaistaa riskien arvioimista, kun pilvipohjaiseen tietojenkäsittelyyn perustuvat algoritmit suhteuttavat riskejä ja rakentavat skenaarioita aikaisempaa helpommin ja nopeammin. RegTech tuo puolestaan tehokkaita tapoja vastata sääntelyn vaatimuksiin ja lisää sisäisen valvonnan valmiuksia toimia proaktiivisesti.

Pystyäkseen ymmärtämään teknologiaa ja hyödyntämään sen tuomia mahdollisuuksia, varainhoitajat tarvitsevat palvelukseensa teknologia- ja dataosaajia.

Onkohan tulevaisuuden varainhoitajan ydinosaaminen tulevaisuudessa itse asiassa teknologia eikä vain analyysi?

Kasvua voi jatkossa hakea yhä enemmän myös perinteisten alueiden ulkopuolelta. Omaisuudenhoitoyhtiöt ovat paikkailleet maailmanlaajuisesta talouskriisistä syntyneitä rahoitusaukkoja ja niiden mukanaolo kapeilla erikoisaloilla, kuten kaupan rahoitus, vertaislainaus ja infrastruktuuri, tulee kasvamaan dramaattisesti.

Alan toimijoiden ei kannata jäädä polkemaan paikoilleen. Jatkossa entistä harvemmat toimijat hoitavat suuremman osan maailman varoista, aikaisempaa edullisemmilla kustannuksilla. Menestyminen tässä kilpailussa vaatii strategisia valintoja ja kehittymistä. Muutoksen tahti on kova, joten tärkeimmät päätökset tulevaisuuden kannalta tehdään jo nyt.