PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Markkinoiden väärinkäyttöasetus

Heinäkuun alussa 2016 voimaan tulleen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (596/2014; MAR-asetus) keskeisinä tavoitteina on turvata rahoitusmarkkinoiden luotettavuus ja parantaa sijoittajansuojaa. MAR-asetus soveltuu muun muassa listattuihin yhtiöihin, kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla otettuihin rahoitusvälineisiin (mukaan lukien joukkovelkakirjalainat) ja myös pörssin ulkopuoliseen OTC-kaupankäyntiin.