PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Muutos IAS 7 Rahavirtalaskelmat -standardissa huomioitava vuoden 2017 IFRS-tilinpäätöksissä

Muutos IAS 7 Rahavirtalaskelmat -standardissa edellyttää uutta liitetietoa jo 2017 tilinpäätöksissä.

IAS 7:n muutos tuli voimaan 1.1.2017. Muutos edellyttää yrityksiä esittämään kuvauksen rahoituksen rahavirroiksi luokiteltavien rahoitusvelkojen muutoksista. Käytännössä muutos tarkoittaa uuden liitetietotaulukon esittämistä. Tilinpäätöksessä 2017 yrityksen tulee esittää liitetiedoissa tiedot, joiden perusteella tilinpäätöksen käyttäjät ymmärtävät rahoitustoimintojen johdosta aiheutuvat velkojen muutokset. Yritysten ei kuitenkaan edellytetä muutosta ensimmäistä kertaa sovellettaessa antavan tiedoista vertailutietoja. Osa suomalaisista IFRS-raportoijista on jo kuitenkin esittänyt asian vapaaehtoisesti, jolloin myös vertailutiedot esitetään.

Mitä eriä uuteen liitetietoon sisällytetään?

Uusi liitetietovaatimus kattaa vain ne rahoitusvelkojen tase-erät, joita koskevat rahavirrat luokitellaan rahoituksen rahavirroiksi rahavirtalaskelmassa. Jos yritys ottaa mukaan muita eriä (täsmäyttäen esimerkiksi nettovelkaa), sen on esitettävä rahoitustoiminnoista johtuvien velkojen muutokset erikseen.

Määritteleekö IAS 7 -standardi liitetiedon täsmällisen muodon?

Ei määrittele, mutta standardi antaa ymmärtää, että täsmäytyslaskelman esittäminen avaavien ja päättävien saldojen välillä antaa riittävästi tietoa, vaikka standardissa ei ole tarkkaa määrämuotoista ohjetta. Yritysten ei kuitenkaan tarvitse esittää alku- ja loppusaldon välistä täsmäytyslaskelmaa, vaan ne voivat antaa tiedot myös muilla tavoin. Jos yritys laatii rahavirtalaskelman suoraa esittämistapaa käyttäen, sen ei tarvitse esittää tuloslaskelman ja liiketoiminnan rahavirtojen välistä täsmäytyslaskelmaa.

Esimerkki uudesta liitetiedosta

PwC:n IFRS-esimerkkitilinpäätöksessä VALUE IFRS Plc on päätetty ottaa tämä IAS 7:n muutos käyttöön ennenaikaisesti. Tiedot, jotka esitetään liitetiedossa 10(c), ovat kuitenkin laajempia kuin IAS 7:n mukaan vaadittavat tiedot, ja ne käsittävät myös varat, joiden yritys katsoo kuuluvan nettovelkaansa. VALUE IFRS Plc on esittänyt nettovelkojen täsmäytyslaskelman jo edellisinä vuosina, joten se on säilyttänyt 2017 tilinpäätöksessään myös vertailukauden tiedot.

Lataa tästä ao. nettovelkojen täsmäytyslaskelma isompana

Nettovelkojen täsmäytyslaskelma

Näkökulma

2017 vuoden tilinpäätösten ajankohta on käsillä, ja mikäli IAS 7 -muutos on jäänyt huomioimatta, yhtiöt ehtivät vielä reagoimaan. Uusien vaatimusten lähtökohtana on antaa sijoittajille parempia työkaluja arvioida yhtiöiden velkaantuneisuutta. Sinänsä yhtiöiden ei odoteta joutuvan ponnistelemaan tietojen hankkimiseksi, sillä tiedot ovat jo olemassa, kun konsernitasetta ja rahavirtalaskelmaa on laadittu.

Lisätietoja saat seuraavilta IFRS-asiantuntijoiltamme:

Netta Mikkilä, 050 384 4918
Timo Ihamäki, 050 585 7177
Helka Ivaska, 050 583 6495
Ville Toivonen, 050 524 9122