PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Naiset uransa suhteen kunnianhimoisempia kuin koskaan

Naiset ovat luottavaisia kykyynsä saavuttaa uratavoitteensa ja etsivät aktiivisesti etenemismahdollisuuksia. Moni pelkää kuitenkin perheen perustamisen vaikutuksia uraan ja on lapsen saatuaan kokenut jäävänsä ilman ylennystä tai erikoisprojekteja. Työnantajilta kaivataan ennen kaikkea lisää läpinäkyvyyttä.

PwC julkaisi kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi Time to talk: what has to change for women at work -raportin, johon vastasi yli 3 600 asiantuntijatehtävissä toimivaa 28–40-vuotiasta naista yli 60 maasta. Vastaajat edustavat 27 eri toimialaa. Raportissa vastaajat kertovat muun muassa kokemuksistaan ja tavoitteistaan uransa suhteen.

Kolme neljästä vastaajasta kertoi etsivänsä aktiivisesti etenemismahdollisuuksia. Puolet oli kuitenkin sitä mieltä, ettei heidän työnantajansa edistä sukupuolten välistä tasa-arvoa riittävästi; lähes puolet äidiksi tulleista tunsi, että ylennys tai hyvä projekti oli jäänyt saamatta töihinpaluun jälkeen.

”Naiset ovat tänä päivänä itsevarmoja, kunnianhimoisia ja valmiita haasteisiin. Moni toivoisi työnantajan kertovan avoimemmin urakehityksestä ja ylennyksistä sekä siitä, mikä voi edistää tai haitata uraa”, PwC Suomen monimuotoisuudesta vastaava johtaja Sirpa Juutinen sanoo.

Kun vastaajilta kysyttiin, kuinka tärkeää johtoasemaan eteneminen on omalla uralla, Kiinassa, Intiassa, Nigeriassa, Keniassa ja Meksikossa tämä oli tärkeää tai erittäin tärkeää yli 80 %:lle vastaajista. Länsi-Euroopan maiden keskiarvo oli 44 %.

Omat tavoitteet on sanottava ääneen

Naiset eivät perinteisesti ole korostaneet osaamistaan ja saavuttamiaan tuloksia riittävästi. PwC:n raportin mukaan tämä on muuttumassa: viimeisen kahden vuoden aikana ylennyksen saaneista naisista kaksi kolmesta oli neuvotellut sen itselleen, ja näkyvän tai erityisen vaativan projektin saaneista suurin osa oli itse tarjoutunut työhön.

Työelämän joustoissa nähdään ansa

Vastanneista reilu 40 % pelkää perheen perustamisen hidastavan uralla etenemistä ja vajaa puolet äidiksi tulleista koki, ettei ylennystä tai vastuuta työssä tullut töihin paluun jälkeen.

Yli kolmannes kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että erilaisten työnantajan tarjoamien joustojen hyödyntäminen vaikuttaa uraan negatiivisesti.

”Se, että erilaisia joustomahdollisuuksia käyttävät muutkin kuin naiset, vähentää epäluuloja niiden vaikutuksia kohtaan. Esimerkiksi Ruotsissa, jossa osa-aikatyön tekeminen on yleistä pienten lasten vanhemmilla niin naisten kuin miesten keskuudessa, joustojen hyödyntämisen koettiin vaikuttavan negatiivisesti uraan vain 15 %:n mielestä”, Juutinen kommentoi.

Läpinäkyvyys, tukiverkostot ja tasapaino

PwC:n raportissa annetaan johdolle kolme neuvoa, joilla auttaa naisia uralla etenemisessä:

  1. Avoimuus ja luottamus: kommunikaatio ja rehellinen palaute puolin ja toisin auttavat organisaatiossa kaikkia tavoitteiden toteuttamisessa.
  2. Strateginen tuki: naiset tarvitsevat proaktiivista verkostoa tukemaan ja kannustamaan uratavoitteiden saavuttamisessa – niin kotona kuin töissäkin. Mentoreita ja roolimalleja, sekä mies- että naispuolisia, tarvitaan.
  3. Työnantajien on mietittävä uudestaan lähestymistapansa työn, perheen ja vapaa-ajan tasapainoon, jotteivat tiedostamattomat ennakkoluulot pääse vaikuttamaan päätöksiin ja jotta voidaan tarjota organisaatiotasolla toimivia ratkaisuja. Isyys- ja äitiysvapaita täytyy uudistaa, ja hyvistä kokemuksista on kerrottava laajasti. Pelkkä joustavuus ei ole asian pihvi; moni ei hyödynnä joustoja siinä pelossa, että ne vaikuttavat negatiivisesti uraan. On tärkeää tunnistaa, ettei joustojen käyttäminen liity elämäntilanteeseen tai sukupuoleen.

Lisätietoja:

Sirpa Juutinen, puh. 040 578 2615, sirpa.juutinen@fi.pwc.com

www.pwc.com/timetotalk

 

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 000 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 158 maassa yli 236 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.