PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
16.12.2022|

OECD:lta tilannekatsaus Pillar 1 Amount B -työstä

OECD julkaisi 8. joulukuuta konsultaatiodokumentin koskien Pillar 1 Amount B -nimellä kulkevaa työtä, jonka tarkoituksena on luoda kaavamainen tapa määrittää konsernien yksinkertaisten markkinointi- ja jakeluyhtiöiden tuotto.

Group of business people meeting to discuss financial investment and marketing.

Kyseinen Amount B kuuluu OECD/G20 -maiden laatimaan hankekokonaisuuteen, jonka tavoitteena on varmistaa, että kansainväliset konsernit maksaisivat veroja niihin maihin, joissa arvonluonti tapahtuu. Hanke koostuu kahdesta “pilarista”, joista ensimmäisen (Pillar 1) pääasiallinen tavoite on uudistaa kansainvälisen verotusoikeuden jakautumista koskevia säännöksiä, ja toisen (Pillar 2) tavoitteena on hillitä kansainvälistä verokilpailua globaalin minimiveroasteen avulla.

Pillar 1 jakautuu edelleen kahteen osaan, joista ensimmäisen (Amount A) tarkoitus on allokoida osa suurten ja kannattavien kansainvälisten konsernien tuotoista niiden markkinavaltioille. Nyt julkaistu dokumentti koskee julkisessa keskustelussa huomattavasti vähemmälle huomiolle jäänyttä Amount B:tä, jonka tarkoitus on yksinkertaistaa siirtohinnoittelua konsernien rutiininomaista markkinointi- ja jakelutoimintaa harjoittavien yhtiöiden osalta luomalla kaavamainen tapa näiden tuoton määrittämiselle.

Toteutuessaan Amount B voi koskea suurta verovelvollisten joukkoa myös Suomessa, ottaen huomioon, että sillä ei ole vastaavia yrityksen kokoon perustuvia soveltuvuusrajoja kuin Amount A:lla. Amount B:n soveltuvuus arvioidaan tapauskohtaisesti sen perusteella, täyttääkö yhtiön harjoittama markkinointi- ja jakelutoiminta tietyt suunnittelun asteella olevat kriteerit. Implementointitavasta ei ole vielä yksimielisyyttä, mutta varteenotettavana vaihtoehtona on esitetty Amount B -sääntöjen sisällyttämistä OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin. Nyt julkaistu dokumentti keskittyy kuvaamaan työn nykytilaa ja pyytämään kannanottoja Amount B:n soveltamisalan, hinnoittelumenetelmän, dokumentoinnin ja verovarmuuden osalta.

Kyseessä on kuitenkin vasta työryhmän ehdotus, johon ei toistaiseksi ole vielä syntynyt konsensusta. Dokumentti on julkisesti kommentoitavissa 25 tammikuuta 2023 saakka, ja OECD pyrkii saattamaan teknisen työn loppuun vuoden 2023 puoleenväliin mennessä.