PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Osakeyhtiölain säännösten soveltuminen ei ollut edellytys sulautumisen veroneutraalisuudelle

Korkein hallinto-oikeus (KHO:2021:36) katsoi, ettei sulautumisen veroneutraalisuuden edellytyksenä voitu pitää sitä, että sulautumista ei toteutettu osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen. Olemme syksyllä 2020 kirjoittaneet tapauksesta myös keskusverolautakunnan antaman ennakkoratkaisun osalta.

Yhdysvaltalaisen yhtiön oli tarkoitus rajat ylittävällä sulautumisella sulautua suomalaiseen yhtiöön noudattaen yhdysvaltalaista lainsäädäntöä. Keskusverolautakunta katsoi, ettei sulautumista voitu pitää veroneutraalina, koska sitä ei toteutettu osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen. 

Korkein hallinto-oikeus kuitenkin katsoi lainsäädännön historiaa ja tarkoitusta arvioiden, että osakeyhtiölain soveltamista ei voida pitää muodollisena vaatimuksena veroneutraalisuudelle. KHO kumosi ennakkoratkaisun ja palautti asian uudelleen keskusverolautakunnan arvioitavaksi muiden veroneutraalisuuden kriteerien osalta.

Tilaa PwC:n uutiskirje