PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Rajat ylittävää sulautumista ei voitu toteuttaa veroneutraalisti

Keskusverolautakunta katsoi 6.6.2020 antamassaan ennakkoratkaisussa (KVL:2020/20), ettei yhdysvaltalaisen yhtiön sulautumista suomalaiseen yhtiöön voitu pitää elinkeinoverolain (“EVL”) mukaisena veroneutraalina järjestelynä, sillä sulautumista ei täytäntöönpantu osakeyhtiölain (“OYL”) mukaisesti.