PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Osakeyhtiölain uudistustarpeet

Nykyinen osakeyhtiölaki (624/2006 ”OYL”) on ollut voimassa kymmenen vuotta ja yleisesti ottaen lakia pidetään hyvin toimivana. Yhteiskuntamme on kuitenkin muuttunut kymmenessä vuodessa muun muassa digitalisaation, itsetyöllistämisen ja mikro- ja pk-yritysten kehityksen sekä yritystoiminnan kansainvälistymisen vuoksi. Oikeusministeriö selvitti lain toimivuutta ja mahdollisia kehitystarpeita ja julkaisi keväällä 2016 arviomuistion OYL:n muutostarpeesta. Arviomuistiosta järjestettiin lausuntokierros, johon myös PwC osallistui. Oikeusministeriö julkaisi saadusta palautteesta kootun tiivistelmän marraskuussa 2016.