PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Osakkeenomistajan oikeudet -direktiivin muutoshanke loppusuoralla

Keväällä 2014 (9.4.2014) julkaistiin komission ehdotus osakkeenomistajan oikeuksia koskevan direktiivin (2007/36/EY) muuttamisesta. Komission muutosehdotus sisälsi joitakin suomalaisen yhtiöoikeuden kannalta ongelmallisiin päätösmenettelyihin johtaneita ehdotuksia, joita on osittain muutettu 14.3.2017 julkaistuissa päivitetyissä muutosehdotuksissa, jotka Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssään.