PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Pääomasijoittajat näkevät ESG-asiat strategisina arvonluojina

 

ESG-asioihin liittyvät due diligence -selvitykset alkavat olla melko vakiintunut käytäntö, mutta entistä useampi pääomasijoittaja arvioi ESG-ajureiden vaikutusta myös yhtiön arvoon, ilmenee PwC:n tuoreesta selvityksestä. Lisäksi 91 % vastaajista ilmoittaa ilmastoriskien olevan huolenaihe, mutta lähes puolet ei ole systemaattisesti selvittänyt portfolionsa ilmastoriskialttiutta.

Pääomasijoitusyhtiöt arvioivat nyt ESG-tekijöitä säännöllisesti tehdessään sijoituspäätöksiä. Lähes kolme neljäsosaa (72 %) vastaajista tarkastaa aina kohdeyritysten ESG-riskit ja mahdollisuudet hankintaa edeltävässä vaiheessa. Yli puolet (56 %) on hylännyt potentiaalisen sijoituksen tai kieltäytynyt tekemästä sopimusta ESG-perustein.

Tiedot ilmenevät PwC:n Private Equity Responsible Investment Survey 2021 -selvityksestä, joka perustuu 209 vastaajan näkemyksiin 35 maasta ja alueelta, mukaan lukien 198 pääomasijoittajatahoa.

Selvityksen mukaan yli 90 % vastaajista on huolissaan tietyistä hallinnointikysymyksistä – liiketoimintaetiikasta, yrityksen arvoista, yrityskulttuurista, lahjonnan ehkäisystä ja korruptiosta sekä tietoturvasta.

Muun muassa hiilineutraaliuden, ilmastoriskien, biodiversiteetin ja kehittyvien teknologioiden merkitys liiketoimintaa määrittävinä tekijöinä on nopeassa kasvussa. Näissä kysymyksissä on suuri ero niiden välillä, jotka vain ilmoittavat asioiden huolestuttavan, ja niiden, jotka jo toimivat.

“Suurin osa vastaajista pitää portfolion ilmastoriskiä tärkeänä, mutta noin puolet ei ole toistaiseksi arvioinut riittävissä määrin salkkuyhtiöiden ilmastoriskejä. Yli puolet vastaajista kertoi aikovansa ryhtyä toimeen ensi vuonna. Vastausten mukaan vain reilu kolmannes ottaa ilmastoriskin huomioon esimerkkiksi yrityskauppojen yhteydessä tehtävissä due diligence -selvityksissä”, sanoo PwC Suomen yritysvastuupalveluista vastaava Jussi Nokkala.

Viime vuosina pääomasijoitusalan toimijat ovat radikaalisti uudelleenarvioineet ESG-asioiden merkitystä ja arvoa liiketoiminnalleen. Pääomasijoittajien asenne ja lähestymistapa ovat kypsyneet.

“ESG-tekijät muovaavat maailmantaloutta ja vaikuttavat epäilemättä pääomasijoitusten onnistumiseen tulevina vuosina. ESG-riskien ja -mahdollisuuksien ymmärtäminen sekä kokonaiskuvan että tiettyjen portfolioiden osalta on avaintekijä kestävän arvon luomisessa”, toteaa partneri Hannu Suonio PwC:ltä.

Vastaajista 66 % sijoitti arvon luomisen yhdeksi kolmesta tärkeimmästä vastuullisen sijoittamisen ja ESG-toiminnan tekijästä. Muut kolmen kärkeen sijoitetut tekijät olivat yrityksen arvot (52 %) ja sijoittajien paine (41 %). Pääomasijoittamisessa on omaksuttu ennakoivampi lähestymistapa ESG-asioihin, sillä vuonna 2019 riskienhallinta oli toiminnan tärkein motivaattori.

Mitä tulee sosiaaliseen vastuuseen, kuten työntekijöiden monimuotoisuuteen, 92 % vastaajista piti sitä merkittävänä tekijänä. Silti alle puolet (46 %) oli asettanut minkäänlaisia sukupuoleen, etniseen taustaan tai muihin monimuotoisuuden määritteisiin liittyviä tavoitteita. Rohkaisevaa on, että tavoitteita asettaneista 77 % kertoi monimuotoisuuden olevan organisaationsa perusarvo.

Lisätietoja:

Jussi Nokkala, Sustainability and Climate Change Leader, PwC Suomi, puh. 050 354 8381, jussi.nokkala@pwc.com
Hannu Suonio, Partner, Markets Leader, PwC Suomi, puh. 040 511 9324, hannu.suonio@pwc.com

Private Equity Responsible Investment Survey 2021

Tietoja selvityksestä 

PwC toteutti Private Equity Responsible Investment Survey -kyselyn nyt viidennen kerran. Private Equity Responsible Investment Survey 2021 -kyselyä edelsivät vuosien 2019, 2016, 2015 ja 2013 kyselyt.

PwC toteutti kyselyn vuonna 2020 verkkokyselynä. Seurataksemme vastuullisen sijoittamisen samanaikaista kypsyyttä molemmissa sidosryhmissä teimme kyselyn yhdessä äänettömille ja vastuunalaisille yhtiömiehille (Limited Partners and General Partners). Vastauksia saatiin 209 osallistujalta, mukaan lukien 198 vastuunalaista yhtiömiestä ja 41 äänetöntä yhtiömiestä (30 vastaajista oli molempia) 35 maasta ja alueelta, mikä on tähän mennessä suurin vastaajamäärä.

Kyselyssä kysyttiin monia samoista kysymyksistä, joita olemme kysyneet äänettömiltä ja vastuunalaisilta yhtiömiehiltä aiemmissa kyselyissä eri vuosien tulosten vertailun mahdollistamiseksi. Kyselyyn sisältyi myös kysymyksiä uusilta aihealueilta, kuten kestävästä arvonluonnista.

PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 155 maassa yli 284 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.