PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Perheyrityksen omistaja! Ovathan perheoikeudelliset asiakirjasi kunnossa? Osa 3/3

Oletko suunnittelemassa sukupolvenvaihdosta perhe- tai sijoitusyhtiössäsi? Oletko myynyt yhtiösi? Onko jokin muu syy saanut sinut pohtimaan, miten suojaat yritysvarallisuutesi tai muun omaisuutesi yllättävien ja joskus ikävienkin elämäntilanteiden varalta.

Perhe

Olennainen osa ratkaisua löytyy perheoikeudellisista asiakirjoista. Ne vaan jäävät monelta valitettavan usein kokonaan tekemättä huomion keskittyessä muihin juokseviin asioihin. Siksi jälleen kerran muistutus kaikille teille yrittäjille, yritysten omistajille sekä yrityksen myyneille – laadi juuri sinun ja perheesi tilanteeseen sopivat kolme perheoikeudellista asiakirjaa, jotta voit keskittyä olennaiseen ja nukkua yösi levollisesti.

Tämä on artikkelisarjani kolmas ja viimeinen osa, jossa pääaiheena on edunvalvontavaltakirja. Artikkelisarjan ensimmäinen osa käsitteli testamenttia ja toinen osa käsitteli avioehtoa ja avio-oikeutta.

Edunvalvontavaltakirja ei ole tarkoitettu ainoastaan iäkkäämmille henkilöille, vaan on ”must have” -perheasiakirja – riippumatta iästäsi. Se tulisi löytyä kaikkien pöytälaatikosta. Jos varallisuuteesi kuuluu yritys tai muutoin monimuotoista ja arvokasta omaisuutta, edunvalvontavaltakirja kannattaa suunnitella erityisen huolella. Tällöin ei pelkkä karvalakkimallinen edunvalvontavaltakirja riitä takaamaan omaisuutesi onnistunutta ja joustavaa hoitoa. Esimerkiksi tietyt yritykseesi liittyvät edustamis- ja päätöksentekoasiat tulisi olla edunvalvontavaltakirjassa määritelty. Silloin yrityksen päätökset ja toimenpiteet on toteutettavissa toivomuksiesi mukaisesti, vaikka oma päätöksentekokyky on joko tilapäisesti tai lopullisesti heikentynyt. Samalla tavalla edunvalvontavaltakirjassa tulisi käsitellä lahjoitukset, sukupolvenvaihdokset, perinnöstä- ja esimerkiksi hallintaoikeuksista luopumiset. Tällöin itse valitsemasi luottohenkilöt auttavat suunnitelmiesi toteuttamisessa ja asioittesi hoitamisessa, vaikka itse olisit estynyt niitä hoitamasta.

Tärkeintä on, että edunvalvontavaltakirja räätälöidään juuri sinun tarpeesi ja tilanteesi huomioiden.

Valitse itse kenet haluat huolehtimaan asioistasi ja vastaamaan päätöksistäsi.

Edunvalvontavaltakirjan avulla saat itse olla vaikuttamassa siihen, kuka huolehtii asioistasi, kun oma jaksaminen esimerkiksi sairastumisen takia ei siihen enää riitä. Saat mahdollisuuden itse valita ketkä toimivat valtuutettuinasi. Valitset ns. ensisijaisen valtuutetun, joka hoitaa asioitasi. Lisäksi kannattaa valita ainakin muutama toissijainen- ja varavaltuutettu, jotta asioiden hoitaminen on sujuvaa, vaikka ensisijainen valtuutettu olisi kokonaan tai tilapäisesti estynyt hoitamaan tehtävää. Tarvittaessa voit määritellä kuka vastaa esimerkiksi yrityksesi asioista ja kuka taas arjen pankki- ja henkilökohtaisista asioista.

Valtuutettujen joukosta tulisi löytyä myös yksi täysin esteetön varavaltuutettu. Esteetön varavaltuutettu on yleensä joku muu kuin perheenjäsen. Hän voi tarvittaessa toimia varavaltuutettuna, jos lähimmät perheenjäsenet ovat esteellisiä toimimaan tietyssä asiassa.

Saat etukäteen valita oman luottohenkilösi edustamaan itseäsi, kun se ei enää sinulta syystä tai toisesta onnistu. Kuka sinun turvaverkostoosi kuuluu?

Esteettömän varavaltuutetun tarve

Kuka sitten on oikea henkilö hoitamaan omistamasi yrityksesi asioita ja edustamaan sinua yritystäsi koskevissa päätöksenteoissa? Vaikka oikea henkilö löytyisikin lähipiiristä, on useimmiten syytä nimetä myös varavaltuutettu esteellisyystilanteita varten. Silloin asioiden hoito ei jumiudu valtuutetun jääviyden takia. Näin voi käydä, jos valtuuttajan ja valtuutetun tai hänen läheisensä edut ovat tai voisivat olla ristidiidassa. Mikäli valtuutettu on saman yrityksen omistaja, saattaa päätöksenteko yrityksessä hankaloitua tietyissä tilanteissa, koska muodollisesti valtuuttajalla ja valtuutetulla saattaa olla vastakkaiset intressit.

Jos suunnitteilla on yrityksen sukupolvenvaihdos, jonka valmistelu ja loppuunsaattaminen saattaa kestää useamman vuoden, voi edunvalvontavaltakirjaan ottaa tulevasta sukupolvenvaihdoksesta määräykset, jolla saadaan suunnitelmat toteutettua, vaikka valtuuttaja ei jostain syystä itse kykenisi saattamaan projektia loppuun asti. Sen lisäksi, että sukupolvenvaihdoksesta (kuten myös kaikista muista mahdollisista vastikkeettomista luovutuksista) on oltava nimenomainen maininta edunvalvontavaltakirjassa, on edunvalvontavaltakirjassa lisäksi oltava nimetty esteetön henkilö,  joka voi edustaa valtuuttajaa tällaisessa asiassa, jossa valtuuttajan omat perheenjäsenet ovat esteellisiä.

Miten edunvalvontavaltakirja toimii

Edunvalvontavaltakirja tehdään tulevaisuutta ajatellen hyvissä ajoin siltä varalta, että oma terveydentila heikkenee, eikä itse jossain vaiheessa kykene hoitamaan asioitaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ensin on haettava lääkärinlausunto siitä, että valtuuttaja ei enää kykene hoitamaan asioitaan, jonka jälkeen edunvalvontavaltakirjan vahvistusta haetaan Digi- ja väestötietovirastosta. Tämän jälkeen edunvalvontavaltakirja voidaan ottaa käyttöön.

Koska alkuperäistä edunvalvontavaltakirjaa ei voi lähettää etukäteen Digi- ja väestötietovirastoon säilytettäväksi on sinun itse säilytettävä se huolellisesti. Mikäli et anna valtuutetulle omaa alkuperäistä kappaletta, tulisi valtuutetun tietää missä alkuperäistä kappaletta säilytetään ja myös taata hänelle pääsy alkuperäiseen kappaleeseen.

Edunvalvontavaltakirja on huomattavasti joustavampi, kevyempi ja mielekkäämpi tapa hoitaa toisen henkilön asioita kuin normaali edunvalvonta. Edunvalvontavaltakirjan nojalla toimivalla valtuutetulla ei lähtökohtaisesti, ole vuosittaista selontekovelvollisuutta viranomaiselle, ellei valtuuttaja ole tällaista selontekoa erikseen määritellyt edunvalvontavaltakirjassa. Viranomaiselle tehtävän selonteon sijaan on yleistä, että valtuutettu velvoitetaan raportoimaan asioiden hoitamisesta esimerkiksi valtuuttajan perheenjäsenelle tietyin aikavälein.

*****

Edunvalvontavaltakirja on olennainen osa dynaamista varallisuudensuunittelua ja kaikki kolme perhevarallisuuden asiakirjaa – avioehto, testamentti ja edunvalvontavaltakirja – kannattaa aina suunnitella yhtenä kokonaisuutena!

 

Charlotta Olkinuora

Charlotta työskentelee osana PwC:n Private Wealth -tiimiä. Hänen erikoisosaamistaan ovat perintösuunnittelu ja perheoikeudelliset asiakirjat juuri sinun tarpeisiisi räätälöityinä. Private Wealth -tiimin  asiantuntijat auttavat perintösuunnittelussa ja laatimaan juuri sinulle räätälöidyt perheoikeudelliset asiakirjat.