PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Pohjoismaat pärjäävät naisten asemaa työelämässä kartoittavassa indeksissä – Suomi putosi hiukan

Vaikka naisten asema työelämässä paranee, sukupuolten väliset palkkaerot kuroutuvat umpeen tuskallisen hitaasti. Keskiverto työssäkäyvä nainen tienaa 16 % miespuolista kollegaansa vähemmän, ilmenee PwC:n tuoreimmasta Women in Work Indexistä.

Naisten asemaa työelämässä kartoittavassa vertailussa oli mukana 33 OECD-maata. Paras asema naisilla on Islannissa, Ruotsissa, Norjassa, Uudessa-Seelannissa ja Sloveniassa. Suomi putosi sijalta 7 sijalle 8. Puola teki komean parannuksen 12. sijalta heti Suomen perään yhdeksänneksi ollen indeksin koko vuoden paras nousija. Taustalta löytyy sekä naisten työttömyyden väheneminen että naisten kokoaikatyön yleistyminen.

Sukupuolten väliset palkkaerot ovat edelleen iso ongelma, ja nykyvauhdilla tasavertainen palkkaus saavutetaan vasta kymmenien, ellei satojen vuosien päästä. OECD-maissa keskiverto työssäkäyvä nainen tienaa edelleen 16 % vähemmän kuin mieskollegansa – vaikka olisi tehtävään pätevämpi.

Tasavertainen palkkaus voi olla todellisuutta kahden vuosikymmenen kuluessa Puolassa, Luxemburgissa ja Belgiassa, jos tähänastinen kehitys jatkuu. Toisaalta esimerkiksi Saksassa ja Espanjassa, joissa kehitys on hidasta, tasavertaisen palkkaukseen voi ilman nopeuttavia toimenpiteitä olla matkaa vielä kaksi vuosisataa.

”Jos miesten ja naisten välisen palkkakuilun umpeen kuromisen vauhti jatkuu Suomessa nykyisenä, kuilu umpeutuu vuonna 2071”, toteaa yritysvastuupalveluista ja monimuotoisuudesta PwC:llä vastaava Sirpa Juutinen.

Yritykset ja valtiot voivat tehdä paljon nykyistä enemmän kiinnittääkseen huomiota sukupuolten välisten palkkaerojen syvälle juurtuneisiin syihin. Edullisen lastenhoidon ja jaetun vanhempainvapaan mahdollistavat käytännöt lisäävät tutkitusti naisten työllisyyttä ja työelämän laatua.

Suomessa päivähoidon palvelut ovat keskimäärin hyvät. Päivähoidon tulevaisuutta mietittäessä on poliittisessa päätöksenteossa jatkossakin otettava huomioon asian merkitys naisten työllisyydelle ja sitä kautta koko kansantaloudelle.

”Tarjoamalla joustavia työskentelytapoja laajemmin henkilöstölleen yritykset auttavat työntekijöitään perhe-elämän ja työn velvollisuuksien yhteensovittamisessa. Tämä on tärkeä vastuullisuusnäkökohta henkilöstöpolitiikassa”, Juutinen sanoo.

Lisätietoja:

Sirpa Juutinen, partneri, PwC, puh. 020 787 7815

PwC:n Women in Work Index

PwC:n Women in Work Index (pdf-raportti)

Tutkimuksesta:

PwC:n Women in Work Index on erilaisten mittareiden painotettu keskiarvo, joka kuvastaa naisten taloudellisen aseman paranemista kuten palkkauksen tasavertaisuutta, naisten työllistymismahdollisuuksia ja työpaikan pysyvyyttä.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 930 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 223 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.