PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
15.09.2022|

PwC Suomen toimitusjohtaja antaa päiväksi paikkansa 16-vuotiaalle Venla Taubertille

Suomen PwC on mukana Plan Internationalin #GirlsTakeover-tempauksessa, jossa tytöt astuvat poliittisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten johtajien saappaisiin osana YK:n kansainvälistä tyttöjen päivän (11.10.) juhlintaa.

PwC Suomen toimitusjohtaja Mikko Nieminen luovuttaa paikkansa päiväksi 4. lokakuuta, kun 16-vuotias Venla Taubert astuu hänen saappaisiinsa. Valtaus on osa lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin tempausta, joka nostaa esiin maailman tyttöjen kohtaamaan syrjinnän mutta myös heidän valtavan potentiaalinsa.

– Tyttöjen asema ja sukupuolten välinen tasa-arvo on Suomessa suhteellisen hyvällä tasolla maailmanlaajuisesti katsottuna, mutta meilläkin on tässä vielä paljon tehtävää – niin yhteiskuntana kuin meillä PwC:llä. Tarvitsemme edelleen lisää monimuotoisuutta päättäviin tehtäviin ja erilaisia näkökulmia arvostavaa ja huomioivaa työskentelykulttuuria, jotta voisimme tehdä parempia päätöksiä. Nämä ovat keskeisiä syitä, miksi halusimme olla mukana #GirlsTakeover-tempauksessa, Mikko Nieminen sanoo. 

– Toimintamme tarkoitus on luoda yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Merkittävien ongelmien ratkaiseminen ei ole mahdollista ilman tyttöjen ja naisten ääntä, Nieminen jatkaa. 

Suomessa #GirlsTakeover järjestetään tänä vuonna kuudetta kertaa. Planin nuoret valtaavat syys–lokakuussa kuuden taloudellisen, poliittisen ja yhteiskunnallisen johtajan paikat. Maailmanlaajuisesti tytöt ja nuoret naiset ovat vallanneet jo tuhansien johtajien paikat yhteensä 70 maassa vuoden 2016 jälkeen.

#GirlsTakeoverin teemana on tänä vuonna tytöt, talous ja tasa-arvo. Sukupuolten välinen tasa-arvo on ihmisoikeuskysymys, mutta se myös korreloi vahvasti talouskasvun kanssa. Mitä tasa-arvoisempi valtio, sen korkeampi BKT. Vaikutus on kaksisuuntainen: tasa-arvo vaikuttaa talouteen ja talous tasa-arvoon. 

“Globaalisti tytöillä on edelleen poikia heikommat mahdollisuudet kouluttautua ja päästä työelämään, koska heidän tulevaisuuttaan ei pidetä sijoituksen arvoisena. Tyttöjen ja naisten tekemä työ jää liian usein palkattomaksi ja näkymättömäksi arvostuksen puutteen vuoksi”, Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen sanoo. 

“Nykyisessä talousjärjestelmässä tasaveroiset mahdollisuudet ansaita riittävästi ja saavuttaa taloudellinen itsenäisyys ovat ehtoja sille, että tytöt ja naiset voivat päättää omasta elämästään.”

Tytöt osallistuvat aidosti päätöksentekoon

Poliittiset päättäjät, viranomaiset, instituutiot ja yritykset voivat toimillaan edistää tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten mahdollisuuksia saavuttaa taloudellinen tasa-arvo.

– PwC on yksi merkittävistä työllistäjistä. Koemme, että meidän tulee toimia vastuullisesti ja antaa omalla toiminnallamme esimerkkiä tasa-arvotyössä ja monimuotoisuuden edistämisessä. Haluamme että jokaisella, sukupuoleen, ikään tai taustaan katsomatta, on yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää koko potentiaalinsa ja osallistua päätöksentekoon, Nieminen toteaa. 

#GirlsTakeoverissa tytöt pääsevät aidosti ja merkityksellisesti vaikuttamaan päivän aikana tehtäviin päätöksiin.

Päivän aikana Venla pääsee sparraamaan PwC:tä haastavissa aiheissa, kuten miten vastata erilaisiin odotuksiin työnantajana sekä miten monimuotoisuutta voidaan edistää käytännön toimilla yrityksessä. 

– PwC on suuri tilintarkastus- ja konsulttifirma, josta löytyykin monipuolista osaamista niin taloudesta kuin ihmisoikeuksista. PwC vaikuttaa laajasti monenlaisiin yrityksiin, joten on tärkeää, että myös sen päätöksissä otetaan huomioon vaikutukset tasa-arvoon. Toivon voivani vaikuttaa siihen, että PwC:llä ja sen kautta muissakin yrityksissä kannustetaan nuoria naisia ja tyttöjä hakeutumaan talouden johtopaikoille. Haluan siis päästä muuttamaan tapakulttuuria, jossa pelkkiä poikia ohjataan näiden asioiden pariin, Venla kommentoi.

Mikko Nieminen toivoo myös PwC:llä lisää naisia johtotehtäviin.

– Tasa-arvon toteutumattomuuden hinta on kova tytöille itselleen, heidän yhteisöilleen ja yhteiskunnilleen sekä maailmantaloudelle. Samaa mekin voimme sanoa: tasa-arvon toteutumattomuuden hinta on kova myös PwC:lle: monimuotoinen osaajayhteisö on menestystekijä myös yrityksille, Nieminen kiteyttää.

Lisätiedot:

PwC Suomen toimitusjohtaja Mikko Nieminen, mikko.nieminen@pwc.com, p. 020 787 7257

Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen, ossi.heinanen@plan.fi, p. 040 752 0080

Haastattelupyynnöt Planille: Plan International Suomen tiedottaja Inka Kovanen, inka.kovanen@plan.fi, p. 050 336 4705

plan.fi/girlstakeover
plan.fi/tyttöjenpäivä

PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 155 maassa yli 327 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Lastenoikeusjärjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen elämää ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Työskentelemme yli 70 maassa.