PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
08.08.2022|

PwC vahvistaa ESG-palveluitaan ja osti Mitopron

Suomen PwC on ostanut yritysvastuun raportointiin, varmennukseen ja konsultointiin erikoistuneen Mitopron. PwC vahvistaa näin sekä yritysvastuu- ja ESG-palveluitaan (Environmental, Social and Governance). Kauppa tuli voimaan heinäkuussa.

Kaupan myötä Mitopron osakkaat Mikael Niskala ja Tomi Pajunen siirtyvät PwC:lle. Lisäksi PwC:lle siirtyy heitä liiketoiminnan kehittämisessä tukenut Anne Niskala.

Mikael Niskalalla on yli 30 vuoden kokemus yritysvastuun kehittämisestä. Alan uranuurtajana hän on ollut mukana mm. luomassa tulevia kansainvälisiä kestävyysraportoinnin standardeja ja konsultoinut lukuisia suomalaisia suuria yhtiöitä niiden soveltamisessa. Tomi Pajunen on toiminut yritysvastuu- ja ilmastoasioiden sekä yritysvastuun ohjelmistopalveluiden parissa jo yli 20 vuotta. Anne Niskalalla puolestaan on pitkä kokemus liiketoiminnan kehitys- ja johtotehtävistä sekä yritysvalmennuksista.

‒ Niin asiakkaat, sijoittajat kuin lainsäätäjät ovat kiinnostuneita nykyään muustakin kuin perinteisistä taloudellisista tiedoista. Ne odottavat yritysten ottavan vastuuta tunnistamalla liiketoimintamalliensa ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset sekä ohjaamaan liiketoimintaa kestävällä tavalla. Näiden asioiden tukemiseen on kasvava kysyntä. ESG-palvelut ovatkin PwC:n kasvustrategian ytimessä niin koko PwC-ketjussa kuin Suomessa, PwC Suomen toimitusjohtaja Mikko Nieminen taustoittaa.

‒ Yritykset, jotka pystyvät huomioimaan ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvät asiat omassa strategiassa ja toiminnassa, voivat sekä suojella mainettaan että maksimoida arvonluontinsa. Useimmille organisaatioille vastuullisuudesta tulee elinehto toiminnan jatkuvuudelle, Mikko jatkaa.

Mikael Niskalasta PwC:n partneri

Mitoprosta siirtyvä Mikael Niskala on nimitetty kaupan myötä PwC:n partneriksi

PwC:n yritysvastuun raportointi- ja varmennuspalveluista (ESG Reporting & Assurance) vastaava partneri Tiina Puukkoniemi ja yritysvastuu- ja ESG-konsultoinnista vastaava partneri Jussi Nokkala muodostavat yhdessä Niskalan kanssa ESG-liiketoiminta-alueen johtoryhmän.

‒ Tulevaisuudessa ESG-tietojen merkitys pääomamarkkinoilla ja yritysten liiketoimintamalleissa korostuu uudella tavalla. Mielestäni PwC tarjoaa erinomaisen ja kokonaisvaltaisen palvelumallin ESG-vaikuttavuuden edistämiselle. Mitopron asiantuntijoiden kokemus ja pitkäaikaiset asiakassuhteet täydentävät hyvin tätä kokonaisuutta. Koko Mitopro-tiimi on innoissaan mahdollisuudesta kehittää maailmanluokan ESG-liiketoimintaa yhdessä PwC:n asiantuntijoiden kanssa, Mikael Niskala sanoo.

‒ Kasvaneiden markkinoiden ja sidosryhmien vastuullisuutta koskevien odotusten sekä olemassa olevan ja tulevan regulaation myötä Suomessa tulee olemaan kasvava joukko yrityksiä, jotka tarvitsevat tukea näiden asioiden kanssa. Toteutuneen kaupan myötä pääsemme palvelemaan laajempaa asiakasrintamaa, Tiina Puukkoniemi ja Jussi Nokkala summaavat.

Lisätietoja:
Mikko Nieminen, mikko.nieminen(at)pwc.com, puh. 020 7877257
Mikael Niskala, mikael.niskala(at)pwc.com, puh. 020 7877003

PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 156 maassa yli 295 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

_______________________________________________________________________________________________________________________

PwC strengthens its ESG services and acquired Mitopro

PwC Finland has acquired Mitopro, a company specialised in sustainability reporting, assurance and consulting. This way, PwC strengthens its sustainability and ESG (Environmental, Social and Governance) services. The deal came into effect in July.

As a result of the deal, Mitopro’s shareholders Mikael Niskala and Tomi Pajunen will transfer to PwC. In addition, Anne Niskala, who has supported them in Mitopro’s business development, will also join PwC.

Mikael Niskala has more than 30 years of experience in developing sustainability matters. As a pioneer in the field, he has been involved in, for example, creating upcoming international sustainability reporting standards and consulting numerous large Finnish companies in their application. Tomi Pajunen has worked with sustainability and climate issues as well as sustainability software services for more than 20 years. Anne Niskala has long experience in working in business development and management positions as well as business coaching.

– Clients, investors and legislators are all interested in more than traditional financial information these days. They expect companies to take responsibility by recognising the ecological and social effects of their business models and to manage their business in a sustainable way. There is a growing demand to support these matters. ESG services are at the heart of PwC’s growth strategy both in the entire PwC network and in Finland, PwC Finland’s CEO Mikko Nieminen explains.

‒ Companies that are able to take issues related to the environment, social responsibility and governance into account in their strategy and operations can both protect their reputation and maximise their value creation. For most organisations, responsibility becomes a must for the continuity of operations, Mikko continues.

Mikael Niskala appointed PwC’s partner

As a result of the acquisition, Mikael Niskala from Mitopro has been appointed PwC’s partner.

Tiina Puukkoniemi, partner responsible for PwC Finland’s sustainability reporting and assurance services (ESG Reporting & Assurance), and Jussi Nokkala, partner responsible for ESG advisory services, will, together with Mikael, form the Leadership team for ESG services.

– In the future, the importance of ESG data in capital markets and corporate business models will be emphasised in a whole new way. I believe PwC offers an excellent and comprehensive service model for promoting ESG efficiency. The experience of Mitopro’s experts and long-term client relationships complement this entity perfectly. The entire Mitopro team is excited for the opportunity to develop world-class ESG business together with PwC’s experts, Mikael Niskala says.

– With the growing markets, stakeholders’ expectations for sustainability and the existing and future regulation, there will be a growing number of companies in Finland that need support with these issues. With the completion of the acquisition, we will be able to serve a wider clientele, Tiina Puukkoniemi and Jussi Nokkala sum up.

More information:
Mikko Nieminen, mikko.nieminen(at)pwc.com, tel. +358 (0)20 7877257
Mikael Niskala, mikael.niskala(at)pwc.com, tel. +358 (0)20 787 7003

PwC’s purpose is to build trust in society and solve important problems. We help companies to improve their efficiency, promote growth and to report reliably in a constantly changing environment. In Finland, we have 1 200 experts working around the country. Our services include consulting, deals, tax, legal, risk assurance, audit and other assurance services. More information: www.pwc.fi/en. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC operates in 156 countries and employs more than 295,000 experts worldwide. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.