PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

PwC:n globaali kysely: Toimitusjohtajien luottamus kasvuun on vahva

Jopa 77 prosenttia toimitusjohtajista uskoo maailmantalouden vahvistuvan vuonna 2022, ilmenee PwC:n 25. kerran järjestetyssä vuosittaisesta Global CEO Survey -kyselytutkimuksesta. Luku on yhden prosenttiyksikön verran suurempi kuin viime vuonna ja korkein kymmenen vuoden tarkastelujaksolla. Kyselyyn osallistui loka–marraskuun aikana yli 4 400 toimitusjohtajaa noin 90 eri maasta. Suomessa haastattelimme 60 toimitusjohtajaa.

Vaikka kysely osoittaa, että toimitusjohtajat uskovat globaalin talouden kasvun jatkuvan vuonna 2022, eri maiden toimitusjohtajien näkemykset vaihtelevat merkittävästi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa luottamus laski viime vuoden huippuluvuista 18 prosenttiyksikköä 70 prosenttiin. Laskua oli myös Kiinassa 71 prosentista 62 prosenttiin. Suomessakin  toimitusjohtajien luottamus globaaliin kasvun jatkumiseen laski viime vuoden huippulukemasta 90 prosentista 66 prosenttiin. Samansuuntainen oli Suomessa haastateltujen toimitusjohtajien luottamus Suomen talouskasvun kehityksestä: luottamus Suomen talouden kasvun jatkumiseen laski 81 prosentista 68 prosenttiin.

– Kun mitataan luottamusta globaalin talouskasvun kehittymisestä niin paikallinen tilanne, kuten talouden rakenteet, suhdannetilanne sekä elvytystoimenpiteiden laajuus näyttävät vaikuttavan merkittävästikin tunnelmiin. Suomessa olimme vuosi sitten ennätyksellisen vahvassa suhdannekäänteessä, josta myös viime vuoden huippulukemat kertoivat. Nyt luottamus on tasaantunut ja säilynyt edelleen vahvana, painottaa PwC Suomen partneri Enel Sintonen.

Kuinka luottavaisia toimitusjohtajat ovat oman organisaationsa kasvunäkymiin?

Yli puolet vastaajista (56 %) kertoi olevansa erittäin luottavaisia oman organisaationsa kasvunäkymiin. Luku nousi viime vuoden kyselyyn nähden jopa 20 prosenttiyksikön verran. Erityisen luottavaisia ovat pääomasijoittajat (67 %) ja teknologiayhtiöt (64 %).

– Kumpikin edellä mainituista hyötyy merkittävistä pääomavirroista ja edullisesta rahoituksesta, Sintonen sanoo.
Toki myös huolenaiheita on. Noin puolet (49 %) toimitusjohtajista on huolissaan kyberuhista ja edelleen koronaviruksen aiheuttamasta terveystilanteesta (48 %). Kolmanneksi huolenaiheeksi nousee makrotalouden epävakaus.

– Huolenaiheet liittyvät selkeästi liiketoiminnan luonteeseen. Esimerkiksi kyberturvallisuus nousee esille toimialoilla, joilla käsitellään merkittävää määrää asiakastietoja, asiakasvirtoja ja digitaalisia palveluita. Näihin kuuluvat muiden joukossa finanssiala, teleoperaattorit ja terveyspalveluita tuottavat yritykset, Sintonen kertoo.

ESG ottaa vauhtia suurista yhtiöistä

ESG:stä (Environmental, Social, and Corporate Governance) puhutaan nyt paljon varsinkin ympäristö- ja ilmastoasioiden osalta. Raportista ilmenee, että reilu viidennes (22 %) edustetuista yhtiöistä on tehnyt tieteeseen perustuvan net-zero-sitoumuksen eli sitoutunut vähentämään absoluuttisia kasvihuonepäästöjään.

– ESG-tavoitteet ja -velvoitteet näkyvät yhä vahvemmin yritysten agendalla ja toimintamalleissa. Isot yhtiöt tekevät net-zero-sitoumuksia etunojassa ja näin niiden asettamat vaatimukset esimerkiksi toimitusketjuille luovat painetta pienemmillekin yrityksille toimia samoin, toteaa PwC Suomen ESG Reporting and Assurance Leader Tiina Puukkoniemi.

Tästä reilusta viidenneksestä 70 prosenttia on tuonut nämä tavoitteet osaksi yrityksen pitkäaikaista strategiaa ja kolmanneksella tavoitteet löytyvät myös toimitusjohtajan pitkän aikavälin henkilökohtaisista kannustimista. Huomionarvoista on se, että yritysjohdon kannustimet eivät ole kehittyneet samassa tahdissa yritysten asettamien tavoitteiden kanssa.

– Ennakoimme kuitenkin, että ESG tulee näkymään vahvemmin osana johdon palkitsemisjärjestelyjä jo vuonna 2022, Tiina Puukkoniemi jatkaa.

Toimialat, kuten energia- ja perusteollisuus, jotka tuottavat merkittäviä määriä hiilidioksidipäästöjä, nostavat ilmastonmuutosriskin kasvun esteeksi. Samalla ne ovat toimialoina muutoksen etulinjassa.

– Yksittäisten yritysten on vaikea muuttaa toimialaa koskevia mielikuvia ympäristöasioissa. Kollektiivisista aktiviteeteista syntyy yhteistä etua. Tarvitaan lisää avoimuutta ja keskustelua uusista osaamisvaatimuksista sekä -tarpeista.
Tulevaisuudessa kasvua tullaan tavoittelemaan muun muassa uusilla innovatiivisilla kestävän kehityksen ratkaisuilla, joilla voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä, Puukkoniemi toteaa.

PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 156 maassa yli 295 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.