PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

PwC:n liikevaihto kasvoi 184 miljoonaan euroon

PwC Suomen liikevaihto kasvoi 184 miljoonaan euroon kesäkuussa 2023 päättyneellä tilikaudella (edellisvuonna 182 miljoonaa). Henkilöstömäärä kasvoi lähes sadalla asiantuntijalla 1350:een.

⎼ Kulunut tilikautemme oli markkinoiden osalta haastava. Venäjän jatkama hyökkäyssota Ukrainaan, sähkön hintojen voimakkaat vaihtelut sekä inflaation ja korkojen nopea kasvu koettelivat taloutta. Yrityskauppamarkkinat, erityisesti listautumisantien osalta, kärsivät huomattavasti, ja monet yritykset lykkäsivät tai peruivat investointejaan, PwC Suomen toimitusjohtaja Kauko Storbacka taustoittaa. 

Markkinatilanne näkyi liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelypalveluiden ja veroneuvonnan kysynnän vähentymisenä. Sen sijaan tilintarkastus- ja varmennuspalvelut ylittivät odotukset lähes 20 prosentin kasvullaan. Myös vastuullisuuspalveluiden kysyntä ja kasvu oli voimakasta. 

‒ EU:n uuden kestävyysraportointidirektiivin myötä lakisääteinen ja määrämuotoinen kestävyysraportointi tulee koskemaan kaikkia listayhtiöitä ja suuria kirjanpitovelvollisia. Se tuo yhtiöille merkittävästi lisätyötä, eivätkä ne yksin pysty keräämään läheskään kaikkea raportointiin tarvittavaa dataa. Kestävyysraportointi tuo uuden ulottuvuuden myös raportoinnin varmennuksiin, Storbacka toteaa. 

‒ Tämä on meillekin iso asia, ja olemme kasvattaneet osaamistamme ja resurssejamme, jotta vastaamme tai jopa ylitämme asiakkaiden uudenlaiset tarpeet ja odotukset kestävyysraportoinnin lisääntyvissä vaatimuksissa. 

PwC vahvisti yritysvastuun raportointiin, varmennukseen ja konsultointiin liittyviä palveluitaan ostamalla Mitopro Oy:n 1.7.2023. Yhtiö on sulautettu tilikauden aikana Suomen PwC:hen. 

Yhtiön kannattavuus pysyi viime vuoden tapaan hyvällä tasolla. Liikevoitto puolestaan painui edellisvuotta alhaisemmalle tasolle mm. inflaation myötä nousseiden kustannusten vuoksi.

Yhtiön asiakastyytyväisyys pysyi korkealla tasolla: keskimääräinen tyytyväisyys on 8,6 asteikolla 1⎼10 ja suositteluhalukkuus (Net Promoter Score) 58.

Sata uutta asiantuntijaa

PwC Suomen henkilöstömäärä kasvoi lähes 100 asiantuntijalla ja oli tilikauden lopussa 1 353 (edellisvuonna 1 257 asiantuntijaa). Yhtiö tarjosi myös harjoittelupaikan yli 260 opiskelijalle.

⎼ Tavoitteenamme on olla paras työpaikka asiantuntijoillemme. Tämän tukemiseksi yksi päättyneen tilikauden keskeisistä teemoistamme oli entistä monimuotoisemman ja inklusiivisemman työyhteisön luominen, Storbacka sanoo. 

⎼ Inklusiivisen ja monimuotoisen työyhteisön vaaliminen edellyttää tekoja. Tarjosimme kaikille työntekijöille Inclusive Mindset -koulutuksen ymmärryksen ja osaamisen kasvattamiseksi. Käynnistimme myös ison kulttuurihankkeen, Quality Culture, jossa keskeistä on psykologinen turvallisuus. Perustimme lisäksi henkilöstön vapaaehtoisista edustajista koostuvan PwC Suomen Shine-verkoston. Sen tavoitteena on edistää yrityskulttuuriamme suuntaan, jossa jokainen PwC:läinen tuntee olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi sukupuoli-identiteetistään, sukupuolen ilmaisustaan ja seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta, Storbacka mainitsee esimerkkeinä.

Investoinnit osaajiin ja teknologiaan

⎼ Suomen taloudessa on tällä hetkellä paljon epävarmuuksia. Yritysten kannattavuuden heikentymisen vanavedessä investointinäkymät kapenevat. Yrityskauppamarkkinat ovat kuitenkin olleet taloussuhdanteeseen nähden yllättävän aktiiviset nyt syksyllä. Uskon, että näemme vielä pienen notkahduksen, jonka jälkeen aktiivisuus taas kasvaa keväästä, Storbacka sanoo.

⎼ Olemme valmiina tukemaan asiakkaitamme niin epävarmoina aikoina kuin kasvussa. Laaja osaamiskirjomme ja globaali ulottuvuus ovat vahvuuksiamme, joiden avulla voimme tarjota parhaan yhdistelmän osaamista asiakkaan tueksi ja merkittävien ongelmien ratkaisemiseen. 

Yhtiö investoi osaajiin, ja sen tavoitteena on palkata alkaneella tilikaudella yli 120 uutta asiantuntijaa ja tarjota harjoittelupaikka yli 230 opiskelijalle. 

⎼ Toinen alue, jota kehitämme jatkuvasti ja johon investoimme, on teknologia ja tällä hetkellä erityisesti tekoälyyn liittyvät ratkaisut. Teknologian hyödyntäminen yhdessä asiantuntijoidemme osaamisen ja näkemyksellisyyden kanssa on keskeistä palveluidemme kehittämisessä, Storbacka kiteyttää.

PwC-ketjun investoinneista noin kaksi miljardia euroa kohdistuu kuluvalla tilikaudella tekoälyyn liittyvien kyvykkyyksien kasvattamiseen. 

PwC-ketjun liikevaihto kasvoi 53,1 miljardiin dollariin

Globaalin PwC-ketjun yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi kesäkuussa 2023 päättyneellä tilikaudella 53,1 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Kasvua kertyi edelliseen tilikauteen verrattuna 9,9 % paikallisessa valuutassa ja 5,6 % Yhdysvaltain dollareissa mitattuna. 

PwC-ketjun henkilöstömäärän nettokasvu oli jopa 36 000 henkeä, ja henkilöstön kokonaismäärä kasvoi yli 364 000 asiantuntijaan.

PwC Suomen yritysvastuukatsaus, toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä transparency report löytyvä kootusti sivulta PwC Suomen vuosiraportit.