PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
01.10.2019|

PwC:n maailmanlaajuinen liikevaihto kasvoi 7 % 42,4 miljardiin dollariin

 

PwC-ketjun maailmanlaajuinen liikevaihto tilikaudella 1.7.2018–30.6.2019 oli 42,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 7 % paikallisessa valuutassa laskettuna ja 4 % dollareissa laskettuna. Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Pohjois- ja Etelä-Amerikassa liikevaihto kasvoi 5 %. Yhdysvalloissa ja Kanadassa saatiin erityisen vahva tulos. Sitä vetivät alaspäin haastavat olosuhteet Brasiliassa, missä liikevaihdon kasvu oli 2 %. Länsi-Euroopassa kasvua oli 7 %, ja keski- ja itä-Euroopassa liikevaihdon kasvu jatkui vahvana 10 %:n vauhdilla.

Liikevaihdon kasvu oli haastavista markkinaolosuhteista huolimatta vahvaa myös Lähi-Idässä ja Afrikassa, 9 %. Aasiassa liikevaihto kasvoi 9 % ja Australiassa ja Tyynenmeren alueella 10 %.

Tilintarkastus- ja varmennuspalveluiden liikevaihto kasvoi 5 % kaikkiaan 17,4 miljardiin dollariin. Liikkeenjohdon konsultointi ja yritysjärjestelypalvelut kasvoi 10 % 14,4 miljardiin dollariin. Veroneuvonnan ja lakipalveluiden liikevaihto kasvoi 6 % 10,7 miljardiin dollariin. 

Henkilöstön määrä kasvoi 25 000:lla

PwC-ketjun henkilöstömäärä kasvoi 10 prosenttia noin 276 000 henkeen. Toimipisteitä ketjulla on 742 kaupungissa 157 maassa.

Heinäkuun 2019 alussa PwC-yhtiöihin nimitettiin 760 uutta osakasta. Vaikka sukupuolijakauman tasapainottamisessa riittää vielä työtä, naispuolisten osakkaiden edustus on kasvanut 21 prosenttiin (13 % vuonna 2006).

Yli 925 000 tuntia vapaaehtoistyöhön

Osana yhteiskunnallista vaikuttamista PwC:n asiantuntijat tekevät useassa maassa vapaaehtoistyötä. Tilikaudella 2019 noin 61 000 PwC:läistä teki vapaaehtoistyötä yhteensä yli 925 000 tuntia, joista yli puoleen hyödynnettiin ammatillista osaamista (ns. skilled volunteering).

Uusiutuvaa energiaa ja lentomatkustuksen päästöt kompensoidaan

PwC-ketju otti tavoitteekseen tilikaudella 2018 siirtyä sataprosenttisesti uusiutuvaan energiaan ja kompensoida sataprosenttisesti lentomatkustamisen päästöt. Tilikauden 2019 loppuun mennessä monet PwC-maista osallistuivat näiden tavoitteiden toteuttamiseen. Ympäristötavoitteet kattavat nyt lähes 90 % PwC-ketjun globaalista liikevaihdosta. 

Uusi globaali hanke digitaalisen osaamisen kehittämiseksi

Yksi maailman akuuteimmista haasteista, jonka nimenomaan yritykset kohtaavat, on kasvava epäsuhta ihmisten taitojen ja digitaalisen maailman tarpeiden välillä. PwC lanseerasi vuosiraportointinsa yhteydessä uuden monivuotisen hankkeen digitaitojen kehittämiseksi, New world. New skills. PwC investoi seuraavan neljän vuoden aikana kolme miljardia dollaria oman henkilöstönsä taitojen kehittämiseen mutta myös osaamisen jakamiseen asiakkaille ja yhteisöille. 

PwC-ketjun pääjohtajan Bob Moritzin mukaan PwC on suuri toimija, jolla on mahdollisuus saada näkyviä muutoksia aikaiseksi. 

“Aiomme ratkaista tämän keskeisen ongelman henkilöstömme, asiakkaidemme ja toimintamaidemme yhteisöjen hyväksi”, Bob Moritz totesi.

PwC Suomen tilinpäätös ja, toimintakertomus, avoimuusraportti ja yritysvastuukatsaus tilikaudesta 2019 julkaistaan 31.10.2019.

Lisätietoja:

PwC:n globaali tiedote
PwC-ketjun vuosikertomus

Lisää tietoa digitaalisen osaamisen kehittämishankkeesta: PwC’s New world. New skills 

MIke Davies, PwC, Global Communications, + 44 (0) 7803 974136, mike.davies@uk.pwc.com

Kaisa Heikkinen, PwC Suomi, brändi- ja viestintäjohtaja, 020 787 7906, kaisa.heikkinen@pwc.com

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 100 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 276 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.