PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

PwC:n selvitys: Kotimaan byrokratia ja sääntely uhkaavat Suomen kasvuhaluisia yksityisomisteisia yrityksiä

Suomalaiset ovat optimistisimpia oman yrityksen kansainvälisen kasvun ja kehityksen suhteen Euroopassa. PwC:n tuoreessa raportissa näkyy myös huolia, jotka poliittisten päättäjien on syytä ottaa vakavasti. Kotimaan byrokratia sekä digitalisaatio koetaan meillä suurempana uhkana yrityksen kehitykselle kuin muualla Euroopassa.

PwC:n Private Business Survey -raportissa kartoitettiin yksityissektorin näkemyksiä yrityksen nykyisestä tilanteesta ja tulevaisuudesta. Mukana oli 2 447 yritystä 31 valtiosta Euroopassa, Suomesta 48.

Suomalaisilla valoisimmat kasvuodotukset

Yksityinen sektori on Euroopassa optimistisempi kuin pitkään aikaan. Kaikkein valoisimmin seuraavaan 12 kuukauteen suhtautuvat eurooppalaisista yrityksistä keskisuuret yritykset.

Maittain tarkasteltuna suomalaisissa yrityksissä ollaan optimistisimpia kasvun ja kehityksen osalta. Hienoista kasvua on hakemassa 63 ja merkittävää kasvua 23 prosenttia suomalaisyrityksistä (keskimäärin Euroopassa 48 ja 17 %).

Myös investoinnit ovat kasvussa, ja vajaa puolet suomalaisvastaajista on kasvattamassa työntekijämääräänsä. Suomalaiset uskovat lisäksi, että yleinen talouden ilmapiiri kehittyy vähintään jonkin verran parempaan suuntaan. Erityisen luottavaisia Suomessa ollaan liiketoiminnan kasvattamiseen kotimaisilla markkinoilla.

Digitalisaation mahdollisuuksia aliarvioidaan, sillä vain vajaa kolmannes nimesi sen tärkeäksi kasvun vauhdittajaksi.

“Vaikuttaa siltä, että eurooppalaiset yksityisomisteiset yritykset eivät ole vielä laatineet selkeää digistrategiaa vastaamaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Kasvun odotetaan tulevan edelleen tuote- ja palveluportfolion kasvattamisesta, vaikka digitaaliset ratkaisut tukisivat kasvustrategiaa”, PwC Suomen omistajayrittäjäpalveluiden vetäjä Marko Korkiakoski toteaa.

Painetta poliittisille päättäjille – byrokratiaa pitää purkaa

39 prosenttia selvityksessä mukana olleista yrityksistä on sitä mieltä, että kotimainen sääntely ja byrokratia ovat suurempia uhkia kuin EU-byrokratia (15 %). Suomalaiset ovat Euroopan kärkipäässä byrokratiamurheineen: yli 58 prosenttia yrityksistä mainitsee kotimaan byrokratian vaikutukset yrityksen kasvuun uhaksi, kun ruotsalaisista yrittäjäkollegoista vain 12 % kokee kotimaan sääntelyn haasteena kasvulle.

”Yritysten ja kansalaisten on noudatettava lainsäädännön asettamia määräaikoja. On tasapuolista edellyttää, että myös viranomaispäätöksille voitaisiin asettaa määräaikoja ja siten tehostaa koko yhteiskunnan toimintaa”, sanoo EK:n pk-johtaja Jouni Hakala.

“Yksi yritysten kasvun este on ennakoitavuuden puute. Esimerkkejä siitä ovat veronsaajien oikeudenvalvontayksikön aktiivinen toiminta, verolainsäädännön vaalikausien mukaan poukkoilevat muutokset ja erityisesti sukupolvenvaihdoksissa alati kiristyvä verotuskäytäntö”, PwC:n Korkiakoski kiteyttää.

Eurooppalaisten yritysten kasvun tulppana on osaavan henkilöstön saaminen (43 %). Puolet suomalaisista vastaajista kokee oikeanlaisen osaamisen löytymisen suureksi tulevaisuuden uhaksi, siinä missä läntiset kollegat suhtautuvat haasteeseen positiivisemmin (Tanska 26 %, Ruotsi 37 %). Kuitenkin suomalaisissa yksityisen sektorin yrityksissä osaavien työntekijöiden palkkausta vielä tällä hetkellä pidetään kohtuullisen helppona, päinvastoin kuin muualla Pohjoismaissa (Suomi 56 %, Tanska 26 % ja Ruotsi 18 %).

”Eri yrityskyselyt kertovat yhtäpitävästi, että yritysten suurimpia haasteita on osaavan työvoiman rekrytointi. Yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä eri koulutustasoilla on syytä syventää ja samoin kehittää muunto- ja täydennyskoulutusta. Ulkomaisen työvoiman työllistämiskynnystä tulisi helpottaa mm. tarveharkinnan poistamisella, jotta suomalaisyritykset kykenisivät käyttämään täyden kasvupotentiaalinsa”, sanoo EK:n Hakala.

Digitalisaation uhka

Uhkien listalla suomalaisilla tulee byrokratian ja osaavan henkilöstön saamisen jälkeen digitalisaatio. Sitä pidetään suomalaisissa yrityksissä isompana uhkana (46 %) kuin Euroopassa keskimäärin (12 %).

“Digitalisaatio on tämän hetken suurin murros ja mahdollisuus kaiken kokoisille yrityksille. Samalla se saattaa tuntua uhkaavalta, jos yritys ei ole valmistautunut siihen. Muissa tutkimuksissa on selvästi tullut esiin, että kyse ei ole pelkästään teknologian käyttöönotosta, vaan menestyminen edellyttää syvällistä strategista näkemystä ja usein myös yrityksen sisäisen kulttuurin kehittämistä”, Korkiakoski pohtii.

Kasvun rahoitus haasteena

Rahoituksen järjestämisessä on ollut Suomessa enemmän ongelmia kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Pankkilainan saaminen on 12 viime kuukauden aikana ollut aiempaa vaikeampaa, sanoo viidennes suomalaisista yrityksistä, kun muissa Pohjoismaissa luku jää alle 5 prosenttiin.

Kasvustrategiassaan suomalaiset yritykset korostavat portfolion laajentamista (73 %), kotimaan kasvua (48 %) ja talentteja (40 %).

Lisätietoja:

Marko Korkiakoski
PwC Suomi, omistajayrittäjäpalveluiden johtaja
marko.korkiakoski@pwc.com
Puh. 05o 368 45 30

Tutkimuksesta

https://www.pwc.com/private-business-survey

PwC:n selvityksessä oli mukana 2 447 eurooppalaista yksityistä yritystä. Mukana oli 28 EU-maata sekä Sveitsi, Norja ja Turkki. Suomesta vastaajia oli 48 yrityksestä.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tunnemme yrittämiseen ja omistamiseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet. Apunasi on Suomessa yli 1 000 asiantuntijan maanlaajuinen verkosto, jossa lähes 300 ammattilaista keskittyy tukemaan ja palvelemaan yksityisomisteisia yhtiöitä.

Palveluitamme ovat muun muassa omistajastrategiakonsultointi, liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Kauttamme hoituvat liiketoimet niin lähialueille kuin kauemmaksikin, ja tarvittaessa tukenasi ovat kansainvälisen PwC-ketjun asiantuntijat, jotka tuntevat markkinat 158 maassa.
Lisää tietoa:
www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.