PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Rahankeräysten helpottamista selvitetään

Rahankeräyslakia muutettiin 1.9.2014 voimaan tulleella osauudistuksella. Siinä mm. rahankeräysluvan myöntämisen ehtoja väljennettiin siten, ettei luvan hakijan koko toiminnan edellytetä enää olevan yksinomaan yleishyödyllistä. Rahankeräyksellä saadut varat on kuitenkin käytettävä vain yleishyödylliseen tarkoitukseen. Joustavuutta keräystoimintaan lisättiin pidentämällä rahankeräysluvan enimmäistoimeenpanoaika (siis luvan ”voimassaolo”) viiteen vuoteen. Osittaisuudistuksen jälkeen myös evankelis-luterilainen kirkko sekä ortodoksinen kirkko voivat toimeenpanna laissa tarkoitettuja rahankeräyksiä.