PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Sitoutuneet työntekijät parantavat yrityksen tuottavuutta

Kilpailu hyvistä työntekijöistä on kovaa, eikä tilanteeseen näy helpotusta suurien ikäluokkien eläköityessä ja työssäkäyvän väestön osuuden pienentyessä. Työnantajien näkökulmasta onkin oleellista pohtia, miten saadaan rekrytoitua ja sen jälkeen myös sitoutettua parhaat osaajat.