PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Teknologia, kyberuhkat ja muutoksenhallinta huolettavat vakuutusalan toimijoita

 

Vakuutusalalla vallitseva akuutti tarve modernisoida liiketoimintoja ja teknologiaa nähdään globaalisti suurimpana uhkana alan toimijoiden keskuudessa, ilmenee vakuutusalan riskejä kartoittavasta, PwC:n ja CSFI:n laatimasta Insurance Banana Skins 2019 -selvityksestä. Riskilistan kärkipäähän on noussut myös ilmastonmuutos.

PwC:n ja Centre for the Study of Financial Innovationin (CSFI) Insurance Banana Skins 2019 -selvitykseen osallistui yli 900 vakuutusalan asiantuntijaa 53 alueelta. Selvitystä on tehty kahden vuoden välein jo vuodesta 2009. Tämän vuoden vastausten mukaan teknologiariski, kyberriski ja muutoksenhallinta ovat vakuutuksenantajien kolme pääasiallista huolenaihetta kaikkialla maailmassa.

Raportin mukaan suurimman uhkan muodostaa globaalilla vakuutusalalla vallitseva akuutti tarve modernisoida liiketoimintoja ja teknologiaa. Vastausten ytimessä oli näkemys, että monia vakuutusalan toimijoita rasittavat vanhakantaiset legacy-liiketoimintamallit sekä IT-infrastruktuuri, jotka eivät kykene vastaamaan alan muuttuviin vaatimuksiin.

Toiseksi suurimpana uhkana pidettiin kyberrikollisuuden tuomaa uhkaa, koska se muodostaa merkittävimmän riskin vakuutusvälitykselle, vahinko- ja henkivakuutusyhtiöille sekä jälleenvakuutussektoreille. Koska vakuutusala on houkutteleva kohde arvokkaiden tietojensa suuren määrän vuoksi, siihen kohdistuu melkoinen hyökkäysten ryöppy rikollisten ja valtiollisten toimijoiden taholta. Monet näistä toimijoista ovat raportin mukaan äärimmäisen kehittyneitä.

Kolmannella sijalla tämän vuoden listalla on edelleen vakavaksi arvioitu riski siitä, että riittämätön muutosten hallinta aiheuttaa vahinkoa vakuutuksenantajille.

“Muutosten täytäntöönpanon tarve on lähtöisin teknologioista, kuten tekoälystä ja esineiden internetistä, jotka uudistavat vakuutusmarkkinoita ja luovat hyvin erilaisia asiakasodotuksia”, sanoo finanssialan asiantuntija Marko Lehto PwC:ltä.

Merkittävä havainto on myös se, että vastausten sävy on negatiivisempi kuin missään aikaisemmassa Banana Skins -selvityksessä. Tämä johtuu suurelta osin niiden haasteiden mittavuudesta, joita ala kohtaa teknologisen ja rakenteellisen muutoksen kautta sekä huolista liittyen alan kykyyn hallita tätä muutosta menestyksekkäästi.

“Tulokset kulkevat käsi kädessä maailmanlaajuisesti kasvavan taloudellisen epävarmuuden sekä raskaamman sääntelyn kanssa. Mielialan laskusta huolimatta yleinen näkemys on, että vakuutuksenantajat pystyvät käsittelemään riskejä paremmin kuin koskaan”, Lehto toteaa.

Sääntely ja ilmastonmuutos riskilistalla nousussa

Tämänvuotisessa Insurance Banana Skins -selvityksessä joidenkin riskien sijoitus listalla muuttui huomattavasti. Tämä heijastaa riskinäkemysten muuttumista vaikeilla markkinoilla.

Sääntely nousi riskilistan vuoden 2017 sijalta 6 sijalle 4. Suuret lainsäädäntöhankkeet, mukaan lukien vakuutussopimuksia koskeva uusi kirjanpitostandardi IFRS 17 sekä monet uudet standardit eri puolilla maailmaa, ovat lisänneet sääntelyvaatimusten riskejä ja täytäntöönpanokustannuksia.

“Sääntelyn kohteiksi on otettu vuoden 2017 jälkeen uusia alueita, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) sekä monet uudet menettelystandardit eri puolilla maailmaa. Näihin uusiin sääntelystandardeihin perehtymiseen ja täytäntöönpanoon liittyvä työsarka säädetyn ajan puitteissa on osoittautumassa haasteelliseksi vakuutuksenantajille kaikkialla maailmassa”, Lehto sanoo.

Ilmastonmuutosriski on muodostunut entistä akuutimmaksi luonnonkatastrofien jatkuvan lisääntymisen takia. Nämä voivat myös heikentää vakuutuksen laskentamalleja. Ilmastonmuutos huoletti tasaisesti kaikilla alueilla Aasian ja Tyynenmeren aluetta lukuun ottamatta.

Vakuutusalan merkittävimmät riskit 2019 – TOP 10

(vuoden 2017 sijoitus suluissa)

1. Teknologia (3.)
2. Kyberriskit (2.)
3. Muutosjohtaminen (1.)
4. Sääntely (6.)
5. Sijoitusten tuottavuus (5.)
6. Ilmastonmuutos (-)
7. Kilpailu (8.)
8. Henkilöstön osaaminen (9.)
9. Makrotalousympäristö (7.)
10. Korkotaso (4.)

Lisätietoja:

Marko Lehto, PwC, puh. 040 700 5079, marko.lehto@pwc.com

Insurance Banana Skins 2019

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 100 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 158 maassa yli 250 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.