PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Työryhmäraportti eräiden osinkojen lähdeverotuksesta ja kiinteistösijoituksista saatujen voittojen verotuksesta

Valtiovarainministeriön työryhmä on julkaissut raportin eräiden osinkojen lähdeverotuksesta ja kiinteistösijoituksista saatujen voittojen verotuksen uudistamisesta. Työryhmä suositteli kiinteistöjen välillisistä luovutuksista saatavien voittojen nykyistä laajempaa verottamista. Sen sijaan viiden prosentin lähdeveroa ei suositeltu.

Valtiovarainministeriö asetti kesäkuussa 2020 asiantuntijatyöryhmän, jonka tehtävänä oli pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti selvittää mahdollisuutta rahastojen ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamille osingoille käyttöön otettavaan viiden prosentin lähdeveroon. Lisäksi tehtävänä oli selvittää mahdollisuuksia verottaa kiinteistösijoituksista saatavia voittoja nykyistä laajemmin. Kiinteistösijoituksista saatujen voittojen verotuksen osalta työryhmä tutki erityisesti mahdollisuutta muuttaa kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen verotusta sekä kiinteistön välillisten luovutusten verotusta.

Työryhmä ei lukuisista syistä johtuen suosittele viiden prosentin lähdeveron käyttöön ottamista. Kiinteistörahastojen verotuksen muuttamisen osalta työryhmä puolestaan tutki muun muassa mahdollisuutta tehdä kiinteistörahastoista verotuksellisesti läpivirtaavia. Tällöin kiinteistörahaston osuudenomistajaa verotettaisiin rahaston saamasta tulosta ikään kuin tämä olisi saanut tulon suoraan. Lisäksi tutkittiin myös mahdollisuutta poistaa kiinteistörahastoilta verovapaus, jolloin kiinteistörahasto maksaisi veroa saamastaan tulosta. Näiden muutosten osalta työryhmä totesi jatkoselvityksen olevan tarpeen muun muassa EU-oikeudellisista kysymyksistä sekä teknisistä seikoista.

Työryhmä ehdotti, että nykytilasta poiketen kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden välillisistä luovutuksista tehtäisiin laajemmin veronalaisia. Tällöin esimerkiksi niin sanottujen kiinteistöholdingyhtiöiden osakkeiden luovutuksesta saatavasta voitosta perittäisiin luovutusvoittovero Suomessa myös siinä tapauksessa, että osakkeiden myyjä ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen.

Tilaa PwC:n uutiskirje