PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ulkomainen yhteisö katsotaan jatkossa yleisesti verovelvolliseksi tosiasiallisen johtopaikan perusteella

Ulkomaisten yhteisöjen verovelvollisuuden määräytymistä koskeva lakimuutos on tullut voimaan 1.1.2021 alkaen. Lakimuutoksen mukaan ulkomaista yhteisöä pidetään Suomessa yleisesti verovelvollisena, jos sillä on Suomessa tosiasiallinen johtopaikka.

Muutos

Ulkomaisen yhteisön mahdollinen yleinen verovelvollisuus Suomessa on verovuodesta 2021 eteenpäin riippuvainen yhteisön tosiasiallisen johtopaikan sijainnista. Tosiasiallisella johtopaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa tärkeimmät päivittäistä johtamista koskevat päätökset tehdään. Aikaisemmin ulkomaiset yhteisöt ovat olleet verovelvollisia Suomessa pääsääntöisesti täältä saaduista tuloista sekä täällä sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloista.

Muutoksen myötä Suomen alueellinen verotusvalta laajenee samanlaiseksi kuin monissa muissa valtioissa. Lakimuutoksen taustasta ja muutoksista on kerrottu lisää lokakuussa julkaistussa artikkelissamme.

Valiokunnan ja asiantuntijoiden näkemykset

Valtiovarainvaliokunnan asiantuntijakuulemisissa lakimuutoksen tarpeellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta esitettiin erilaisia näkemyksiä. Osa asiantuntijoista näki muutoksen korjaavan verojen välttelyyn liittyvän pitkäaikaisen ongelman. Suomessa on toiminut useita ulkomaisia yhteisöjä, joita ei ole voitu katsoa täällä yleisesti verovelvollisiksi merkittävistä siteistä huolimatta. Asiantuntijat korostivat myös, että säännös on merkittävä väline verovalvonnalle ja sen avulla pystytään torjumaan myös harmaata taloutta, kun tuloja ja varoja ei pystytä enää salaamaan ulkomaisia yhtiöitä hyödyntäen.

Osa asiantuntijoista puolestaan näki, että ehdotetulle lainsäädännölle ei ole hallituksen esityksessä osoitettu selkeää tarvetta tai verotuottovaikutuksia. Sääntelyyn katsotaan myös liittyvän tulkinnanvaraisuutta ja ennakoitavuuden heikkenemistä.

Valtiovarainvaliokunta näki kuitenkin lainsäädäntömuutokselle selkeän tarpeen. Valiokunnan mukaan taloudellisten vaikutusarvioiden tekeminen on vaikeaa muutoksissa, joissa tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi. Lakimuutoksella puututaan valiokunnan mukaan aggressiiviseen verosuunnitteluun, jossa hyödynnetään ulkomaille rekisteröityjä pöytälaatikkoyhtiöitä verojen välttämiseksi.

Lainmuutos

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. Laki on tullut voimaan 1.1.2021 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuonna 2021.Yleisesti verovelvolliset ulkomaiset yhtiöt antavat verovuodesta 2021 lähtien veroilmoituksen 6B. Verohallinto on päivittänyt useita ohjeitaan muutoksen vuoksi ja valmistelee erillistä ohjeistusta uusien säännösten soveltamisesta.