PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uudistunut lähipiirisääntely voimaan 10.6.2019 alkaen kaikissa osakeyhtiöissä

Osakeyhtiölain lähipiirisääntely muuttuu 10.6., kun osakkeenomistajien oikeudet -direktiiviin liittyvät muutokset tulevat tältä osin voimaan ilman siirtymäaikaa. Uudistuneet lähipiirisäännökset koskevat osaltaan kaikkia osakeyhtiölain mukaisia osakeyhtiöitä.

Uusissa lähipiirisäännöksissä määritetään yhtäältä tahot, jotka kuuluvat muun osakeyhtiön kuin pörssiyhtiön lähipiiriin (OYL 1:11 §) ja toisaalta pörssiyhtiön lähipiiriin kuuluvat tahot (OYL 1:12 §). Pörssiyhtiöiden osalta lähipiirisääntelyssä viitataan kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin, mikä käytännössä vastaa voimassa olevaa sääntelyä. Myös muu yhtiö kuin pörssiyhtiö voi soveltaa pörssiyhtiön lähipiirimääritelmää, mistä tulee tällöin mainita tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Lähipiirisäännöksiä sovelletaan muiden kuin pörssiyhtiöiden osalta lähipiirilainojen ja -vakuuksien esittämiseen toimintakertomuksessa, omien osakkeiden hankinnan rahoittamiseen työntekijöille sekä lähipiiritoimella aiheutettavan vahingon korvaamiseen.

Pörssiyhtiöiden osalta lähipiirisäännöksiä sovelletaan esteellisyyteen johdon ja osakkeenomistajien päätöksenteossa, lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin järjestämiseen, lähipiirilainojen esittämiseen toimintakertomuksessa sekä omien osakkeiden hankkimiseen työntekijöille. Lisäksi ja poikkeuksena edellä kuvattuun jaotteluun, pörssiyhtiön lähipiiritoimella aiheutettavan vahingon korvausvastuuseen sovelletaan muita kuin pörssiyhtiöitä koskevaa lähipiirimääritelmää (OYL 1:11.1-3 §).