PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
20.09.2021|

Uusi aloite velanoton suosimisen vähentämiseksi etenee

Euroopan komissio on tehnyt aloitteen (Debt-Equity Bias Reduction Allowance, DEBRA), jolla pyritään vähentämään yritysten velanottoa ottamalla käyttöön oman pääoman ehtoisen rahoituksen investointeja koskeva vähennys.

Yleensä yhtiöiden rahoittamisessa suositaan vieraan pääoman ehtoista rahoitusta, sillä velalle suoritettavat korot ovat maksajalle vähennyskelpoisia. Oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen liittyvät kulut ovat puolestaan usein vähennyskelvottomia. Liiallinen velkarahoitus altistaa yritykset liiketoiminnan odottamattomille muutoksille sekä samalla kasvattaa niiden maksukyvyttömyysriskiä. Lopulta ylivelkaantuminen voi uhata koko rahoitusjärjestelmän vakautta.

DEBRA-aloitteen on tarkoitus ratkaista ongelma asettamalla velka- ja pääomarahoitus verotuksen kannalta tasavertaiseen asemaan koko EU:ssa ja kannustaa yrityksiä rahoittamaan investointeja velkarahoituksen sijaan oman pääoman ehtoisella sijoituksella. Aloitteen tavoitteet voitaisiin saavuttaa joko kieltämällä korkomaksujen vähennyskelpoisuus tai sallimalla omalle pääomalle laskennallinen korkovähennys.

Palautejakso loppuu 7. lokakuuta 2021 ja mahdollisen direktiivin anto on suunniteltu vuoden 2022 ensimmäiselle vuosineljännekselle.