PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uusinta työoikeudellista oikeuskäytäntöä

Korkein oikeus (KKO) on antanut viime aikoina useita huomionarvoisia työoikeudellisia ratkaisuja. Esimerkiksi ratkaisussa KKO 2017:55 KKO katsoi, että vaikka työntekijä oli ollut määräaikaisessa työsuhteessa, työnantajan olisi tullut ennen työsuhteen päättymistä selvittää, onko työntekijä työsopimuslain (TSL) 7 luvun 4 §:n mukaisesti ollut sijoitettavissa tai koulutettavissa muihin tehtäviin tilanteessa, jossa työvoiman tarve oli pysyvä. Päätöksen voinee siis katsoa mahdollisesti asettavan työnantajille uudenlaisen velvoitteen arvioida myös määräaikaisten työntekijöiden osalta heidän sijoittamismahdollisuuksiaan uusiin työtehtäviin työsuhteen päättyessä.