PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Valmistavan teollisuuden yritykset Aasiassa ovat digitalisaation edelläkävijöitä

Aasian ja Tyynenmeren alueen valmistavan teollisuuden yritykset ovat digitalisaation edelläkävijöitä niin digitaalisten palveluiden kehittämisessä kuin tilaus-toimitusketjun ja tuotannon tehostamisessa. Suomalaisten yritysten digitalisaatioaste on keskimäärin globaalilla tasolla, mutta edelläkävijäyrityksiä on Suomessa selkeästi vähemmän. Etenkin organisaation ja kulttuurin kehittämisessä suomalaiset yritykset ovat muuta maailmaa jäljessä.

Tulokset käyvät ilmi PwC:n strategisen konsultoinnin yksikön Strategy&:n raportista Digital Champions: How industry leaders build integrated operations ecosystems to deliver end-to-end customer solutions. Raportissa kartoitetaan valmistavan teollisuuden digitalisaatiokehitystä. Tulokset pohjautuvat 1 155 johtajan vastauksiin globaaleista teollisuusyrityksistä 26 maasta. Suomesta tutkimukseen osallistui 50 yritystä.

Raportin mukaan 19 % Aasian valmistavan teollisuuden yrityksistä luetaan digitaalisiksi edelläkävijöiksi, kun Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa 11 % ja EMEA-alueella vain 5 % yrityksistä yltää tälle tasolle. Suomalaisista yrityksistä edelläkävijöitä on 4 % vastanneista. Aasiassa on yritysjohtajina nuoria teknologiataitureita, jotka omaksuvat innolla digitalisaation tuomat muutokset. Tämä yhdistettynä jatkuvasti kasvaviin palkka- ja tuotantokuluihin ajaa Aasian ja Tyynenmeren alueen yrityksiä digitalisoimaan avainoperaatioitaan merkittävästi muuta maailmaa nopeammin.

”Näyttäisi siltä, että aasilaiset yritykset päihittävät länsimaiset yritykset kotimarkkinoidensa kasvuvauhdin ja alhaisempien työvoimakustannusten lisäksi myös uusien toimintamallien ja digitalisaation saralla. Heidän etunaan on kyky rakentaa digitaaliset toimintamallit käytännössä tyhjästä, kun tarkastellaan teollisuusyritysten automatisointia, työvoimaa ja jopa organisaatioiden IT-järjestelmiä”, sanoo Kimmo Nieminen PwC:n konsultointipalveluista.

”Aasialaisilla yrityksillä ei välttämättä ole monimutkaisia aiemman sukupolven järjestelmiä, joita tarvitsee päivittää, integroida tai hylätä. Lisäksi Aasiassa yritykset näyttävät olevan innokkaampia kokeilemaan uusia liiketoimintamalleja ja kehittämään innovatiivisia tuotteita ja palveluja”, Nieminen jatkaa.

Suomalaiset yritykset hyödyntävät uusia teknologioita laajasti, mutta tekoälyn mahdollisuuksiin ei olla varauduttu

Uusia teknologioita otetaan käyttöön laajalti niin Suomessa kuin maailmalla, mutta vain digitaaliset edelläkävijät ovat onnistuneet luomaan merkittävää arvoa teknologioiden hyödyntämisellä omissa arvoketjuissaan. Edelläkävijät eivät toteuteta vain yksittäisiä projekteja, vaan keskeiset teknologiat otetaan kattavasti koko organisaatiossa käyttöön yhdessä strategisten kumppanien kanssa. Tästä syystä edelläkävijät odottavat myös saavansa tuntuvia kustannussäästöjä ja tehokkuusetuja teknologiatoteutuksista.

Tekoälytoteutukset ovat kaikkialla maailmassa vielä lapsenkengissä. Useimmissa yrityksissä tiedostetaan tekoälyn mahdollisuudet, mutta keskeisiä käyttötapauksia alkaa vasta nyt ilmaantua. Vain 12 % suomalaisista yrityksistä näkee merkittävää potentiaalia tekoälyn ratkaisuissa, kun maailmanlaajuisesti 29 % yrityksistä odottaa merkittäviä hyötyjä. Lisäksi 80 %:lla suomalaisista teollisuusyrityksistä ei ole suunnitelmaa tekoälyn hyödyntämiseksi toiminnoissaan.

”Tuloksissa on huolestuttavaa se, ettei valtaosa Suomen valmistavan teollisuuden yrityksistä ole varautunut liiketoiminnassaan tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin tai uhkiin. Tältä osin yritykset Yhdysvalloissa ja Aasiassa ovat selkeästi edellä, ja eron kurominen kiinni voi osoittautua vaikeaksi. Taustalla on toki teknologioiden kypsymättömyyttä, mutta myös osaamispuutetta: tekoälyn mahdollisuuksia ei useimmissa yrityksissä riittävästi ymmärretä ja tiedosteta”, sanoo Antti Niku PwC:n digitaalisten palveluiden konsultointitiimistä.

Ihmiset ovat digimurroksen keskiössä – Suomessa organisaation ja kulttuurin kehittämiseen ei panosteta riittävästi

Kaksi kolmasosaa vastaajista sanoi, ettei heillä ole selkeää visiota tai strategiaa tukemaan digitaalista muutosta, ja vain 27 % uskoo työntekijöidensä osaamispääoman riittävän tulevaisuutta ajatellen. Edelläkävijöistä puolestaan 70 %:lla johtajista on selkeä visio ja he toimivat roolimalleina organisaatioissaan. Edelläkävijät myös investoivat voimakkaasti henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen ja niillä on monialaisia tiimejä edistämässä innovaatioiden syntymistä yli toiminnallisten rajojen. Suomi jää useimmilla organisaation, kulttuurin ja henkilön kehityksen mittareilla selkeästi jälkeen muuta maailmaa.

“Suomalaisissa yrityksissä ei ole vielä täysin sisäistetty, että osaava henkilöstö ja kulttuuri ovat lopulta avainasemassa digitaalisessa muutoksessa. Edelläkävijäyrityksillä on systemaattiset suunnitelmat organisaation ja henkilöstön kehittämiseen. Ne edistävät parhaiden ja osaavimpien kykyjensä etenemistä ja kouluttavat muita työntekijöitään pääsemään samalle tasolle. Nämä yritykset myös tuovat uusia kykyjä ja kumppaneita paikkaamaan puutteita osaamispääomassa”, Kimmo Nieminen toteaa.

Globaali raportti: Digital Champions: How industry leaders build integrated operations ecosystems to deliver end-to-end customer solutions

Lisätietoa:

Kimmo Nieminen, PwC, puh. 040 578 0377, kimmo.nieminen@fi.pwc.com
Antti Niku, PwC, puh. 050 560 6654, antti.niku@fi.pwc.com

 

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 000 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 158 maassa yli 236 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.