PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
22.07.2019|

Viihde- ja media-ala kasvaa globaalisti 4,3 % vuosittain, Suomen kasvuvauhti on puolet hitaampaa

 

Viihteeseen ja mediaan maailmanlaajuisesti käytetyn rahamäärän vuosittainen keskimääräinen kasvu tulee olemaan 4,3 % seuraavan viiden vuoden aikana. Suomessa viihde- ja media-alan kasvuksi ennustetaan 1,9 % vuoteen 2023 mennessä. Tiedot ovat peräisin PwC:n Global Entertainment & Media Outlook 2019–2023 -katsauksesta. 

PwC:n Entertainment & Media Outlook 2019–2023 sisältää vertailevaa historiallista dataa viiden vuoden ajalta sekä tulevan viiden vuoden ennusteet neljälletoista alan segmentille 53 alueella. Ennusteen mukaan viihteeseen ja mediaan maailmanlaajuisesti käytetyn rahamäärän vuosittainen keskimääräinen kasvu tulee olemaan 4,3 % seuraavan viiden vuoden aikana. Tällä kasvuvauhdilla alan globaali liikevaihto nousee vuoteen 2023 mennessä 2 700 miljardiin dollariin (2 100 miljardia dollaria vuonna 2018). 

Suomessa viihde- ja media-alan keskimääräiseksi kasvuksi ennustetaan 1,9 % vuoteen 2023 saakka. Suurinta alan kasvun odotetaan olevan Nigeriassa (19,1 %), Intiassa (11,3 %) ja Pakistanissa (11 %).

“Suomessa alan kokonaiskasvu on maltillista, mutta segmenttien sisällä on voimakasta vaihtelua. Kasvuennuste pelkästään digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihdolle on 5,7 %”, kommentoi PwC:n partneri Tuomas Törmänen.

Globaalin markkinan yksittäisistä segmenteistä virtuaalitodellisuus (VR) jatkaa nopeaa kasvuaan; vuosittaisen kasvun ennustetaan olevan 22,2 % vuoteen 2023 saakka. Erittäin kovia kasvulukuja povataan myös podcasteille ja elektroniselle urheilulle: 28,5 % ja 18,3 %. Suurta kasvua, 13,8 %, odotetaan jatkossakin internetin yli välitettäville OTT (over-the-top) palveluille, kuten suoratoistopalvelut.

Suomessakin odotetaan merkittävää kasvua OTT-palveluille, jotka ennusteen mukaan kasvavat 10,6 % vuoteen 2023 mennessä. Suomen markkinoilla myös videopeleissä, internet-mainonnassa ja internet-liittymissä (mobiilit ja kiinteät) on varsin hyvät kasvunäkymät: 5,4 %, 5,2 % ja 4,7%.

Perinteisen televisio- ja videotallennesegmentin kasvuodote on ensimmäistä kertaa globaalilla markkinalla hieman negatiivinen, kun kuluttajat siirtyvät suoratoistopalveluihin ja dvd-myynnin syöksykierre jatkuu. Suomessakin tämä trendi näkyy selkeästi: lähivuosina kasvua ei ole lainkaan odotettavissa perinteisessä televisio- ja videotallennesegmentissä.

Painettujen sanomalehtien ja kuluttajille suunnattujen aikakauslehtien segmentin ennuste vuoteen 2023 on heikoin: liikevaihdon odotetaan supistuvan keskimäärin 2,3 prosentin vuosivauhtia globaalisti. Suomessa tämän segmentin ennustetaan pienentyvän 1,9 % vuodessa vuoteen 2023 asti.

Kuluttajat vaativat yksilöityä kokemusta

Kuluttajat ovat tarttuneet aikaisempaa laajempiin mahdollisuuksiin nauttia itselleen räätälöidyistä mediakokemuksista, ja yritykset suunnittelevat tarjontansa ja liiketoimintamallinsa näiden henkilökohtaisten mieltymysten mukaan. 

“Olennainen muutos on se, että datan ja käyttötottumusten kehittämisen tavoitteena on markkinoida tuotteita miljardiluokan yleisöjen sijaan miljardeille yksittäisille ihmisille”, Törmänen sanoo.

Koko alaa muokkaava trendi on siis ihmisten muuttuva käyttäytyminen, joka siirtyy selvästi yksilöllisempään suuntaan. Tietyllä tasolla uusi viihteen ja median maailma näyttää aikaisempaa eristyneemmältä, kun yhä useammat ihmiset keskittyvät itse valitsemaansa sisältöön. Yksilöllisyydestä syntyy kuitenkin myös uusi sosiaalinen ulottuvuus, kun ihmiset jakavat soittolistojaan musiikin suoratoistopalveluissa, suosittelevat elokuvia ystävilleen sosiaalisen median alustoilla tai osallistuvat useiden käyttäjien välisiin videopeleihin. 

Teknologian ja palvelutarjonnan kehitys mahdollistaa siirtymisen passiivisesta aktiiviseen kuluttamiseen; tämä ei koske pelkästään yksittäisiä mediasisältöjä, vaan mediaa kokonaisuutena. PwC:n Global Entertainment & Media Outlookissa on tuotu esiin monia esimerkkejä tästä muutoksesta. Yksi niistä on kuluttajien taipumus hylätä kaapeli- tai satelliittipalveluntarjoajien valmiit kanavapaketit ja rakentaa OTT-palveluista omat pakettinsa. OTT:n maailmanlaajuinen liikevaihto oli 38,2 miljardia dollaria vuonna 2018, ja sen odotetaan lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 2023 mennessä. Toinen merkki on älykodin nousu; älykaiutinlaitteiden omistuksen arvellaan kasvavan 38,1 %:n keskimääräisellä vuosivauhdilla, ja laitteiden määrän koko maailmassa odotetaan nousevan 440 miljoonaan vuoteen 2023 mennessä. Myös 5G tulee muovaamaan sektorin kehitystä vahvasti.

”5G:n vaikutus tulee tuntumaan teknologian, median ja tietoliikenteen koko arvoketjuissa seuraavan vuosikymmenen ajan. Se kiihdyttää yksilöllisyyteen suuntautuvia trendejä, ja sen ansiosta entistä suurempaa määrää mediaa voidaan käyttää yhä helpommin ja halvemmalla puhelimilla ja kaikenlaisilla mobiililaitteilla”, Törmänen sanoo.

Kaikki viihde- ja media-alan toimijat joutuvat kehittämään uusia tapoja oppia tuntemaan asiakkaansa, mikä on keskeisin menestystekijä tulevaisuuden markkinassa. Alan yritysten pitää myös keskittyä määrätietoisesti ydinosaamiseensa ja maantieteellisiin markkinoihin, sekä seurata samalla tarkasti kehitystä ja sääntelyä jotta ne voivat vastata esimerkiksi 5G:n kaltaisiin teknologisiin kehitysaskeliin. Markkinoijien pitää huomioida uudenlaiset sisällöt ja alustat, kuten vaikuttajat, suorana esitettävät tapahtumat ja sovellusten sisäinen mainonta.

Lisätietoja:

Tuomas Törmänen, PwC, puh. 050 554 4446, tuomas.tormanen@pwc.com

pwc.com/outlook

Tietoa Global Entertainment & Media Outlookista
PwC:n 20. vuosittainen Global Entertainment & Media Outlook on kattava verkkolähde, jossa analysoidaan globaalisti kuluttajien ja mainostajien rahankäyttöä. Outlook sisältää vertailevaa historiallista dataa viiden vuoden ajalta sekä viiden vuoden ennusteet ja niihin liittyviä kommentteja neljälletoista erikseen määritellylle alan segmentille 53 alueella. Outlookin avulla on helppoa vertailla kuluttajien ja mainostajien rahankäyttöä eri segmenteillä ja alueilla. 

Global Entertainment & Media Outlook kattaa seuraavat segmentit: Kirjat, business-to-business, elokuvat, datan kulutus, internetin käyttö, internet-mainonta, musiikki, radio ja podcastit, sanomalehdet ja kuluttajille suunnatut aikakauslehdet, OTT-videopalvelut, ulkomainonta, perinteinen televisio ja videotallenteet, tv-mainonta, videopelit ja e-urheilu sekä virtuaalitodellisuus.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 100 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 158 maassa yli 250 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.